Skyline

Wymiana pracowników administracji

Współpraca i relacje między niemieckimi urzędami związanymi z Partnerstwem Odry a ich polskimi partnerami stają się coraz bardziej intensywne. Na szczeblu berlińskiej administracji Kancelaria Senatu dzięki wsparciu Fundacji „Hertie” zapoczątkowała w drugiej połowie 2009 roku wymianę pracowników z zachodnimi województwami, umożliwiającą polskim koleżankom i kolegom hospitację w berlińskiej administracji publicznej. Od końca 2010 roku wymiana jest kontunuowana poprzez oddelegowanie niemieckich pracowników administracji do zachodnich województw i do Warszawy.

Obustronne hospitacje mają służyć zarówno wzajemnemu poznawaniu koleżanek oraz kolegów, jak i poznawaniu struktur oraz metod pracy w regionach partnerskich. W ten sposób mają powstać sieci oraz powiązania, które ułatwiają i polepszają własną pracę.

Dotychczas dziesięciu polskich pracowników administracji odbyło hospitację w Berlinie, czterech niemieckich kolegów odwiedziło Poznań lub Warszawę. Pięć osób wyraziło życzenie odbycia hospitacji w Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu lub Warszawie i znajduje się na liście oczekujących na oddelegowanie. Wrażenia z pobytu opisują dr Dirk Kroegel, urzędnik Kancelarii Senatu (str. 11) i Jakub Wysocki z Biura Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (str. 13).
 

23.02.2024 -