Skyline

Badanie: Polacy pozytywnie oceniają stosunki polsko-niemieckie

(c) warszawskiego Instytutu Spraw Publicznych i Fundacji im. Konrada Adenauera
Wyraźna większość licząca niemalże dwie trzecie ankietowanych Polaków ocenia stosunek swojego kraju do Niemiec jako pozytywny. Taki jest wynik ankiety przeprowadzonej przez warszawski Instytut Spraw Publicznych i Fundację im. Konrada Adenauera na reprezentatywnej grupie osób w ramach projektu „BAROMETR POLSKA-NIEMCY 2017”. Oprócz tego wydaje się, że zalety, jakie obie strony mogą odnosić ze stosunków gospodarczych, silniej przenikają do świadomości Polaków. W kwestii polityki kraj sąsiedni postrzegany jest raczej krytycznie, ale mimo wszystko Polacy domagają się od swojego rządu prowadzenia rozmów w duchu kooperacji.

64 procent ocenia stosunki polsko-niemieckie jako pozytywne. Wynik ten potwierdza, że taki trend utrzymuje się przez ostatnie lata. Poza tym ankietowani najczęściej wskazywali na Niemcy jako kraj, z którym Polska powinna najściślej współpracować. 43 procent Polaków wymienia swojego zachodniego sąsiada jako pożądanego partnera. Najsilniejsi konkurenci ubiegłych lat – USA i Wielka Brytania – musiały pogodzić się z wyraźnie gorszymi względami Polaków.

Gospodarka: Ponad jedna trzecia dostrzega zalety po obu stronach

W kwestii bilateralnych stosunków gospodarczych Polacy nie mają wprawdzie jednolitej opinii, ale ta część z nich, która postrzega Niemcy głównie jako beneficjenta korzyści, gwałtownie spada. Nawet nie cała jedna trzecia Polaków (32 procent) jest zdania, że to raczej Niemcy czerpią korzyści; rok wcześniej liczba ta wynosiła jeszcze prawie 40 procent. Obecnie 36 procent Polaków jest zdania, że obie strony zyskują na relacjach gospodarczych. Autorzy badania stwierdzili, że „osoby (...) dostrzegające korzyści we wzajemnych stosunkach gospodarczych (...) lepiej (oceniają) polsko-niemieckie relacje (...) niż ci, którzy nie dostrzegają żadnych zalet dla kogokolwiek.”


Polityka: Mieszane uczucia, mimo wszystko chęć kooperacji

39 procent Polaków podaje, że ich kraj traktowany jest przez Niemcy jako równouprawniony partner w Unii Europejskiej. Ale już 47 procent ankietowanych jest zdania, że dzieje się tak „rzadko” albo „nigdy”. Jednocześnie prawie połowa ankietowanych Polaków (47 procent) wierzy, że Niemcy dbając o swoje interesy uwzględniają również interesy innych krajów. Od wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej Polacy zadają sobie pytanie, jaki wpływ na ich kraj będzie miała silniejsza pozycja Niemiec w Europie. 31 procent ankietowanych widzi w tym korzyść dla swojego kraju, 21 procent szkodę, a 35 procent nie ocenia tego faktu ani jako korzyści, ani jako szkody dla Polski. Ogólnie bilans nastrojów Polaków w odniesieniu do stosunków politycznych jest raczej przeciętny w porównaniu z zachodnim sąsiadem. Takie postrzeganie każe zastanowić się nad konsekwencjami. I dlatego autorzy badania chcieli wiedzieć, jak, zdaniem społeczeństwa polskiego, ma być poprowadzona linia negocjacji Polski względem Niemiec. Odpowiedź jest jednoznaczna: dla większości Polaków (58 procent) jasnym jest, że stosunek obu krajów powinien być nacechowany zwłaszcza współpracą. Natomiast liczba tych, którzy są przekonani, że rząd w Warszawie powinien w pierwszym rzędzie bronić swoich interesów, porównywalnie się zmniejszyła: obecnie z tezą tą zgodziła się już niecała jedna trzecia (31,5 procenta) ankietowanych, co stanowi prawie sześć punktów procentowych mniej. Jednocześnie zwiększyła się liczba osób niepewnych: co dziesiąty ankietowany ma problem ze sprecyzowaniem, jaka linia negocjacji jest właściwa.

Niemiecka polityka europejska: Zasadniczo pozytywna, w kryzysie sporna

Większość Polaków pozytywnie ocenia niemiecką politykę europejską. Jak twierdzi 61 procent ankietowanych, Niemcy przyczyniają się do lepszej współpracy. Ten dobry wynik nie powinien jednakże przysłonić faktu, że przed dwoma laty z taką opinią zgadzało się 68 procent Polaków. Tym samym liczba tych, którzy postrzegają Niemcy jako konstruktywnie działający kraj, zmniejszyła się. Przykładem konstruktywnego działania jest umiejętność rozwiązywania problemów. Na przykładzie kryzysu euro wyraźnie widać, że w oczach Polaków Niemcy utraciły posiadane kompetencje. Przed dwoma laty dwie trzecie ankietowanych twierdziło, że Niemcy doprowadzą do rozwiązania kryzysu euro. Obecnie tego zdania jest wprawdzie jeszcze ponad połowa Polaków (54 procent), ale wyraźnie widać, że w publicznym postrzeganiu Niemcy jako manager kryzysu poniosły porażkę. Wyraźnie gorzej oceniana jest polityka zachodniego sąsiada w kwestii kryzysu uchodźców. W tym zakresie tylko 41 procent ankietowanych jest zdania, że Niemcy prowadzą do rozwiązania tego problemu. Natomiast 39 procent twierdzi, że kraj ten zaognia sytuację. Liczby pokazują jednocześnie, jak podzieleni są Polacy w tej kwestii.

Kwestie problematyczne stosunków polsko-niemieckich


Aktualna hierarchia tematów stanowiących problemy dla stosunków polsko-niemieckich nie różni się zasadniczo w porównaniu do lat poprzednich. Jednakże liczba ankietowanych, którzy ocenili poruszane tematy jako problematyczne (lub bardzo problematyczne), zasadniczo znacznie wzrosła. W sumie większość Polaków (72 procent) ocenia różny sposób podejścia do kwestii uchodźców jako największe wyzwanie dla stosunków polsko-niemieckich. Kolejnym tematem jest niemiecko-rosyjski gazociąg bałtycki Nord-Stream (69 procent). Trzecim pod względem ważności problemem jest według Polaków krytykowanie polskiego rządu PiS, zwłaszcza postępowania z polskim Trybunałem Konstytucyjnym i ograniczania systemu demokratycznego (68 procent), przez niemieckie media oraz niektórych niemieckich polityków. Kolejne miejsce zajmuje sam rząd PiS wraz ze swoją działalnością wymierzoną w Trybunał Konstytucyjny i demokrację. Również na piątym miejscu wśród największych wyzwań plasuje się własny rząd w Warszawie. Jego antyeuropejskie nastawienie stanowi mianowicie problem oddziałowujący również na stosunki polsko-niemieckie, jak twierdzi dwie trzecie Polaków.

Kilka słów o BAROMETRZE POLSKA-NIEMCY 2017


Barometr Polska-Niemcy jest projektem warszawskiego Instytutu Spraw Publicznych i niemieckiej Fundacji im. Konrada Adenauera. Celem projektu jest ustalenie stosunku Polaków do polityki niemieckiej i stosunków polsko-niemieckich. W tym celu partnerzy przeanalizowali wyniki reprezentatywnej ankiety opinii publicznej w Polsce. Aby móc naszkicować rozwój opinii publicznej, zastosowano strategię porównań podłużnych. Z tego względu od chwili rozpoczęcia katalog pytań został zasadniczo utrzymany i jedynie poszczególne punkty, w zależności od potrzeby, zostały uzupełnione.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: http://www.isp.org.pl/publikacje,25,927.html

Starsze wydarzenia 2017

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na Ewangelickich Dniach Kościoła

Również i w tym roku Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) weźmie udział w Ewangelickich Dniach Kościoła, które odbędą się od 24 do 28 maja 2017 r. w Berlinie i...

Pociąg do kultury – aktualny program i klubowa noc 27.5.

Radiotainment, odczyty i klubowa noc: jeszcze do 05.06.2017 r. pociąg do kultury zachwyca swoich podróżnych aktualnym programem. Wszyscy, którzy lubią świętować, będą 27 maja...

Dzień Europy 2017 w Słubicach i we Frankfurcie nad Odrą

we wtorek, 9 maja 2017r., można ponownie doświadzyć Europy w Dwumieście. Temat przewodni tegorocznej edycji brzmi „Wspólnie kształtować Europę”. Tego dnia w Słubicach i Frankfurcie nad...

Polecamy kulturę: Zaproszenie na koncert & prezentację książki w ramach jubileuszu 500 lat Reformacji

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu oraz Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta UWr. zapraszają 9 maja o godz. 17.00 do Infopunktu Barbara (Wrocław, ul. Świdnicka...

Polska i niemiecka gospodarka tworzą sieci na TARGACH W HANOWERZE

Albrecht Gerber i Henner Bunde podczas rozmowy z przedsiębiorcami na targach w Hanowerze © Marta...

Spotkanie informacyjne: Praca w Berlinie - wszystko, co musisz wiedzieć

Jesteś od niedawna w Berlinie i poszukujesz pracy? Szukasz cennych informacji? To wydarzenie jest dla Ciebie! Wydarzenie odbędzie się w języku niemieckim, będzie jednak możliwość...

BiblioboXX Partnerstwa Odry rusza w podróż

BiblioboXX Partnerstwa Odry wyruszył w podróż po regionie. Pierwszy przystanek miał w Szczecinie (Pomorze Zachodnie). Po czterech tygodniach spędzonych w Zespole Szkół nr 2 w...

Nowy rozkład jazdy Pociągu Kultury od 1 marca

Pociąg kultury między Berlinem a Wrocławiem od zeszłego roku cieszy się tak dużym sukcesem, że jeszcze do końca 2018 roku będzie łączył oba miasta ze sobą. Pociąg kursuje w każdy...

Do 15 marca: Rejestracja na giełdę kontaktową organizowaną przez „Berlin Poland“ w Szczecinie

Międzynarodowe Centrum Designu w Berlinie w ramach projektu „Berllin Poland” zaprasza polskich producentów odzieży i niemieckich projektantów mody na giełdę kontaktową...

Polska w centrum zainteresowania zagranicznej polityki gospodarczej Berlina

W ubiegłym roku Berlińczycy wybrali nową Izbę Deputowanych. Czerwono-czerwono-zielony senat rozpoczął już pracę, a zmiana rządu przyniosła zmianę kompetencji, które dotyczą...

PolenMobil wystartowało dobrze

Również w drugiej połowie roku szkolnego 2016/2017 dwa „PolenMobile“ jeżdżą przez całe Niemcy, aby wzbudzić zainteresowanie niemieckich uczniów polskim krajem. Od...

E-Commerce Berlin Expo

2 lutego na stacji Berlin spotyka się branża handlu elektronicznego. Podczas E-Commerce Berlin Expo 2017 oczekiwanych jest do 80 wystawców, w tym AX Semantics, Schneider Group, Deutsche Post,...

Wydarzenie: O współpracy polskiej i niemieckiej prokuratury

Aby efektywnie zwalczać przestępczość transgraniczną, polskie i niemieckie urzędy ścigania celnego, a tym samym również prokuratury obu krajów, współpracują ze sobą....

Do 30 stycznia: Rekrutacja do „Młodej Redakcji 2017“

Do 30 stycznia studenci z Niemczech i Polski mogą starać się o miesce w „Młodej Redakcji 2017”. Wybrani uczestnicy programu odwiedzą redakcje mediów w Warszawie i będą...

Więcej połączeń kolejowych pomiędzy Görlitz i Jelenią Górą

W zeszłym roku uruchomione połączenie kolejowe pomiędzy Görlitz i Jelenią Górą zostało rozbudowane wraz z początkiem nowego rozkładu jazdy w grudniu. Pociąg z Niemczech do...

21.09.2021 -