Skyline

Polki to aktywistki

Aktywność zawodowa kobiet to temat szeroko dyskutowany. Polki, które przybyły ostatnio do Berlina, posiadają wysokie kwalifikacje. To one podwyższyły udział osób z wykształceniem wyższym wśród społeczności polskiej do 48 procent. W porównaniu z wszystkimi pozostałymi berliniankami, niezależnie od tego, czy mają za sobą historię migracyjną, czy nie, stanowią tym samym największy odsetek kobiet czynnych zawodowo. Jednocześnie, osiągając wartość 70 procent stanowią większość wśród Polaków zatrudnionych w niskim wymiarze godzin, a co za tym idzie pracują na bardzo niekorzystnych warunkach. Chcieliśmy się dowiedzieć, czy Polki przebiją się na berlińskim rynku pracy, a odpowiedzi udzieliła nam Anna Czechowska. Jest ona członkiem zarządu stowarzyszenia agitPolska e. V. i od 2017 r. należy do Rady Kraju Związkowego do spraw Integracji i Migracji Senatu Berlina. Oprócz tego kieruje BOX 66, międzykulturowym centrum doradztwa i spotkań dla kobiet i rodzin w dzielnicy Ostkreuz, które działa pod auspicjami Stowarzyszenia na rzecz Pracy Międzykulturowej Berlin/Brandenburgia. Centrum wspiera Polki, które chcą się odnaleźć w Berlinie, na przykład poprzez indywidualne doradztwo lub warsztaty.

Pani Anno, co przyciąga Polki do Berlina?

Emigracja to zjawisko złożone, tak jak i jej motywy. Ale w naszej pracy stale napotykamy na dwie przyczyny. Z jednej strony są to motywy ekonomiczne, gdyż wiele Polek ma nadzieję, że dzięki pracy w Berlinie osiągnie wyższy standard życia. Nadzieja ta nie opiera się jednak wyłącznie na sytuacji ekonomicznej i rynku pracy. Należą do tego również dostęp do dobrego systemu edukacji ochrony zdrowia. To one dają poczucie bezpieczeństwa społecznego. Z drugiej strony motywem, zwłaszcza dla kobiet, są takie wartości jak otwartość i prawa. Polkom podoba się otwarte, wielokulturowe społeczeństwo Berlina. Doceniają szansę współdecydowania i prawa kobiet. Wysoki standard życia i stałe prawa budzą w nich uczucie stabilności i bezpieczeństwa, a to właśnie jest ich celem.

Jak opisałaby Pani Polki przyjeżdżające do Berlina, na przykład pod kątem ich kwalifikacji?

Polek nie da się podzielić na kategorie. Ich grupa urzeka różnorodnością. Ostatnio natomiast przyjeżdżają do Berlina przede wszystkim kobiety z wysokimi kwalifikacjami. Są kreatywne, elastyczne i bardzo ambitne. Nawet gdy nie znają jeszcze języka, to chcą się go uczyć. Grupę tę wyróżnia generalnie silna gotowość do nauki, co jest znakomitym warunkiem integracji na rynku pracy. Poza tym posiadają łatwość budowania sieci, czy to z Niemcami, czy z Polakami, online, czy też offline. Suma tych silnych cech wyraża się także w tym, że wiele z nich rozważa nawet założenie własnego przedsiębiorstwa. Z tego względu agitPolska e. V. organizuje między innymi seminaria dotyczące zakładania działalności gospodarczej, na które przychodzi wiele Polek, zwłaszcza gdy dotyczą dziedzin kreatywnych. Generalnie postrzegamy Polki jako aktywistki, które chętnie się angażują lub wdrażają własne projekty.

Jakim wyzwaniom muszą sprostać Polki przyjeżdżając do Berlina?

Nie wszystkie Polki znają język niemiecki. A niezależnie od tego, jak międzynarodowy może się wydawać Berlin, jest niewiele obszarów na rynku pracy, w których wystarczający będzie jedynie język angielski. Wiele osób nie docenia, jak ważna jest znajomość języka.
Oprócz tego struktury w Niemczech są inne, czy to na rynku pracy, w społeczeństwie, czy w systemach społecznych. Mają one wpływ na szanse na rynku pracy.
Pracę odpowiadającą wykształceniu, a tym samym szansę na odpowiedni standard życia mogą na przykład otrzymać Polacy, których kwalifikacje zostały oficjalnie uznane. W tym zakresie w Niemczech prowadzona jest odrębna procedura.
Kolejnym wyzwaniem jest sam Berlin. Miasto to jest wielokulturowe, dlatego cały czas się zmienia. Nie da się zakończyć procesu integracji, ani uczestniczenia w społeczeństwie. To stałe dopasowywanie się i ciągłe kształtowanie stanowi wyzwanie, ale też i dużą szansę.

Kobiety z wyższym wykształceniem to tylko jedna strona medalu. Po drugiej znajdują się osoby z Polski zatrudnione w niskim wymiarze godzin. Odsetek kobiet w tej grupie wynosi 70 procent. Wiele z nich pracuje jako opiekunki lub sprzątaczki. Jak można tego uniknąć?

Przyjeżdżając do Berlina bez uznanych kwalifikacji i znajomości języka niemieckiego trudno jest z miejsca znaleźć pracę, która będzie odpowiadała posiadanym umiejętnościom. To nadwyręża pewność siebie, frustruje i dezorientuje. Zwłaszcza, że czasami nawet takie instytucje, jak agencje pracy oferują kobietom, przede wszystkim tym, które nie władają językiem niemieckim, pracę nieodpowiadającą ich kwalifikacjom. Zamiast zatem starać się przejść przez procedurę uznania kwalifikacji i uczyć się niemieckiego, kobiety te często podejmują takie mizerne prace, np. w sektorze niskich płac. Ich motto brzmi: najważniejsze, że jest praca! Tymczasowo takie rozwiązanie może być dobre, ale w Niemczech może to stanowić pułapkę, z której trudno jest później szybko się wydostać.

Co Pani radzi Polkom, które chcą przyjechać do Berlina?

Nie należy bagatelizować istoty znajomości języka niemieckiego. Po drugie należy opracować sobie możliwie konkretny plan, najlepiej taki, w którym postawione będą jasne cele. Należy zadać sobie pytania: jak chcę ułożyć sobie życie w Berlinie? Jaką pracę chcę wykonywać? Jakie są moje szanse na dostanie wymarzonej pracy? Nie trzeba koniecznie znać celu, ale ważny byłyby sam kierunek. Po trzecie trzeba się dobrze przygotować. Zasięgnąć informacji o strukturach w Niemczech, swoich prawach i obowiązkach. To gwarantuje nie tylko pewność, ale pozwala uniknąć nieporozumień. W tym zakresie pomocą służą centra doradztwa migracyjnego dla dorosłych imigrantów. Box 66 oferuje na przykład doradztwo indywidualne lub warsztaty w języku polskim. W ten sposób pomagamy Polkom stanąć na własnych nogach w Berlinie. Patrzymy, jakie kompetencje dana kobieta posiada, a następnie orientujemy się, jakie ma możliwości na rynku pracy. Ostatecznie pomagamy lepiej zrozumieć różnice kulturowe, które są tak ważne w życiu zawodowym. To zresztą pomaga także mężczyznom. Centra doradztwa mają na celu tzw. empowerment. Zachęcamy i wzmacniamy kobiety, wspieramy je w podejmowaniu właściwych kroków ku niezależnemu życiu, w którym same będą za siebie decydować.

W drugiej części wywiadu na temat rynku pracy z Anną Czechowską przeczytają Państwo, co odróżnia Polki od ich rodaków i jakie różnice kulturowe istnieją na rynku pracy. Wywiad ukaże się na naszej stronie 07.08.2017 r.

Starsze wydarzenia 2017

Poczdamski Owocowy Czarodziej zachwyca owocami dzieci z Polski i Niemiec

Od 30 lipca do 6 sierpnia 2017 r. stowarzyszenie HochDrei e. V. zaprasza dzieci w wieku od 10 do 13 lat na spotkanie z „Owocowym Czarodziejem” w Poczdamie, aby zabawą zainteresować...

Międzynarodowy obóz letni: młodzi dorośli odkrywają Görlitz-Zgorzelec

Projektem WORCATION obejmującym dwutygodniowe międzynarodowe spotkanie młodzieży Meetingpoint Music Messiaen e. V. chce przybliżyć młodym ludziom z Polski, Niemiec i Włoch historię...

Międzyreligijne spotkania młodzieży: konferencja wzmacnia kompetencje opiekunów

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza organizatorów spotkań młodzieży i przedstawicieli instytucji edukacyjnych na konferencję pt. „Dialog międzyreligijny w...

Profitujemy z know-how polskiej społeczności

Katarina Niewiedzial jest pełnomocniczką ds. integracji w Pankow. Ten okręg Berlina zamieszkuje około 400.000 osób. Do jej zadań należy wspieranie uczestnictwa w życiu jej okręgu...

Dofinansowanie INTERREG na turystykę i dziedzictwo naturalne

11 i 12 lipca 2017 r. Komitet Monitorujący programu kooperacyjnego INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 wybrał łącznie dziewięć projektów, które otrzymają w przyszłości...

3:32 h: Rekord podróży koleją na trasie Berlin-Wrocław

Nowy rekord w transgranicznym ruchu kolejowym: w weekend 15/16 lipca pociąg przebył odcinek Berlin-Wrocław w zaledwie 3 godziny i 32 minuty. Ta szybka podróż została zorganizowana przez...

Turystyka transgraniczna zostanie wzmocniona: renowacja pomnika kultury „Most Europejski”

 Sukces turystyki transgranicznej: 4 lipca komitet monitorujący programu współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska 2014-2020 wyraził zgodę na remont...

Studium przypadku: polskie przedsiębiorstwa w Berlinie

Projekt ekonomia etniczna prowadzi szeroko zakrojone studium przypadku o polskich przedsiębiorcach mieszkających w Berlinie. Celem studium jest nakreślenie szerokiego obrazu socjo-ekonomicznych...

Instytut Polski podczas Długiej Nocy Nauki

W trakcie trwania „Długiej Nocy Nauki“ Instytut Polski w Berlinie we współpracy z polskim Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego już po raz trzeci zaprezentuje wybrany dorobek polskich...

Start-up’y spotykają się na Polish Tech Night 2017 w Berlinie

21.06.2017 r. projekt Lookout już po raz drugi organizuje Polish Tech Night w Berlinie. W ramach wydarzenia ponownie spotkają się polskie i niemieckie start-up’y branży IT, aby tworzyć...

Turystyka kulturalna między Polską a Berlinem | Program kulturalny w pociągu 2.0

W 2017 r. Administracja Senacka Berlina ds. Gospodarki, Energii i Zakładów Miejskich dofinansuje z budżetu przeznaczonego na szczególne projekty turystyczne (tzw. „środki...

Zastosuj teraz: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej pisze stypendia Twórcze

Stowarzyszenie Willa Decjusza oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają pisarzy niemieckich i tłumaczy literatury z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego...

Nagroda narodowa dla Rafała Dutkiewicza Prezydenta Wroclawia

W dniu 13 czerwca, Niemiecka Fundacja Narodowego przyznano Dr. Rafał Franciszek Dutkiewicz (57), Prezydentowi Wrocławia, z niemieckiej Niemiecką Nagrodę Narodową 2017 cen. Senator Reimers...

9 do 10 czerwca 2017 odbywają się 13. Targi "INKONTAKT" - Pokaz Osiągnięć Uckermark"

Od 9 do 10 czerwca 2017 odbywają się 13. Targi "INKONTAKT" - Pokaz Osiągnięć Uckermark" Targi organizuje Zrzeszenie Przedsiębiorców Uckermark e.V. pod patronatem pana dra Dietmara Woidke....

17.6, 1.7 i 22.7: Nowy klub nocny w Pociąg kultury

Wszyscy, którzy lubią świętować, 17 czerwiec, 1 lipiec i 22 lipiec usatysfakcjonowani będą. Tego dnia pociąg kultury zawiezie was na dalsze wieczory klubowe. Pociąg wyrusza z...

Rusza konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży

„Razem w Europie. Jeden cel“ – pod tym hasłem Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza szkoły, placówki kształceniowe, stowarzyszenia oraz...

Badanie: Polacy pozytywnie oceniają stosunki polsko-niemieckie

(c) warszawskiego Instytutu Spraw Publicznych i Fundacji im. Konrada Adenauera Wyraźna większość...

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na Ewangelickich Dniach Kościoła

Również i w tym roku Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) weźmie udział w Ewangelickich Dniach Kościoła, które odbędą się od 24 do 28 maja 2017 r. w Berlinie i...

Pociąg do kultury – aktualny program i klubowa noc 27.5.

Radiotainment, odczyty i klubowa noc: jeszcze do 05.06.2017 r. pociąg do kultury zachwyca swoich podróżnych aktualnym programem. Wszyscy, którzy lubią świętować, będą 27 maja...

Dzień Europy 2017 w Słubicach i we Frankfurcie nad Odrą

we wtorek, 9 maja 2017r., można ponownie doświadzyć Europy w Dwumieście. Temat przewodni tegorocznej edycji brzmi „Wspólnie kształtować Europę”. Tego dnia w Słubicach i Frankfurcie nad...

Polecamy kulturę: Zaproszenie na koncert & prezentację książki w ramach jubileuszu 500 lat Reformacji

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu oraz Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta UWr. zapraszają 9 maja o godz. 17.00 do Infopunktu Barbara (Wrocław, ul. Świdnicka...

Polska i niemiecka gospodarka tworzą sieci na TARGACH W HANOWERZE

Albrecht Gerber i Henner Bunde podczas rozmowy z przedsiębiorcami na targach w Hanowerze © Marta...

Spotkanie informacyjne: Praca w Berlinie - wszystko, co musisz wiedzieć

Jesteś od niedawna w Berlinie i poszukujesz pracy? Szukasz cennych informacji? To wydarzenie jest dla Ciebie! Wydarzenie odbędzie się w języku niemieckim, będzie jednak możliwość...

BiblioboXX Partnerstwa Odry rusza w podróż

BiblioboXX Partnerstwa Odry wyruszył w podróż po regionie. Pierwszy przystanek miał w Szczecinie (Pomorze Zachodnie). Po czterech tygodniach spędzonych w Zespole Szkół nr 2 w...

Nowy rozkład jazdy Pociągu Kultury od 1 marca

Pociąg kultury między Berlinem a Wrocławiem od zeszłego roku cieszy się tak dużym sukcesem, że jeszcze do końca 2018 roku będzie łączył oba miasta ze sobą. Pociąg kursuje w każdy...

Do 15 marca: Rejestracja na giełdę kontaktową organizowaną przez „Berlin Poland“ w Szczecinie

Międzynarodowe Centrum Designu w Berlinie w ramach projektu „Berllin Poland” zaprasza polskich producentów odzieży i niemieckich projektantów mody na giełdę kontaktową...

Polska w centrum zainteresowania zagranicznej polityki gospodarczej Berlina

W ubiegłym roku Berlińczycy wybrali nową Izbę Deputowanych. Czerwono-czerwono-zielony senat rozpoczął już pracę, a zmiana rządu przyniosła zmianę kompetencji, które dotyczą...

PolenMobil wystartowało dobrze

Również w drugiej połowie roku szkolnego 2016/2017 dwa „PolenMobile“ jeżdżą przez całe Niemcy, aby wzbudzić zainteresowanie niemieckich uczniów polskim krajem. Od...

E-Commerce Berlin Expo

2 lutego na stacji Berlin spotyka się branża handlu elektronicznego. Podczas E-Commerce Berlin Expo 2017 oczekiwanych jest do 80 wystawców, w tym AX Semantics, Schneider Group, Deutsche Post,...

Wydarzenie: O współpracy polskiej i niemieckiej prokuratury

Aby efektywnie zwalczać przestępczość transgraniczną, polskie i niemieckie urzędy ścigania celnego, a tym samym również prokuratury obu krajów, współpracują ze sobą....

Do 30 stycznia: Rekrutacja do „Młodej Redakcji 2017“

Do 30 stycznia studenci z Niemczech i Polski mogą starać się o miesce w „Młodej Redakcji 2017”. Wybrani uczestnicy programu odwiedzą redakcje mediów w Warszawie i będą...

Więcej połączeń kolejowych pomiędzy Görlitz i Jelenią Górą

W zeszłym roku uruchomione połączenie kolejowe pomiędzy Görlitz i Jelenią Górą zostało rozbudowane wraz z początkiem nowego rozkładu jazdy w grudniu. Pociąg z Niemczech do...

21.09.2021 -