Skyline

Polska wśród 4 najważniejszych krajów do międzynarodowej współpracy gospodarczej z Berlinem

USA, Chiny, Zjednoczone Królestwoi Polska – kraj sąsiedzki należy do czterech najważniejszych krajów, z którymi kraj związkowy Berlin chce prowadzić międzynarodową współpracę gospodarczą. Wynika to z nowej Koncepcji Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej uchwalonej przez Senat Berlina na początku sierpnia.


Polska przekonała do siebie nie tylko jako rynek zbytu dla berlińskich produktów. Administracja Senacka ds. Gospodarki, Energii i Zakładów Miejskich wraz z panią senator Ramoną Pop, która opracowała koncepcję, docenia w dużo większym stopniu ogromny potencjał kooperacji i inwestycji bezpośrednich (w obu kierunkach). W przeciwieństwie do dziesięciu innych rynków docelowych, które również zostały wskazane, czołówka, w której znajduje się między innymi Polska, otrzyma przez nadchodzące dwa lata szczególne wsparcie. Celem koncepcji jest lepsza koordynacja międzynarodowych działań gospodarczych podmiotów działających na rynku berlińskim oraz skoncentrowanie istniejących zasobów na ograniczonej liczbie rynków, z którymi planowana jest długoterminowa współpraca. Pod pojęciem internacjonalizacji i związanych z nim działań w zakresie gospodarki zagranicznej kryją się zarówno eksport, jak i wiele innych transgranicznych działań ekonomicznych (formy internacjonalizacji), które stanowią bezpośrednie i pośrednie korzyści dla przedsiębiorstw z Berlina oraz dla kraju związkowego Berlina i długotrwale przyczyniają się do utrzymania i stworzenia miejsc pracy w kraju. Oprócz wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu wyzwań, jakie stawia internacjonalizacja, pomoc skoncentrowana będzie na następujących aspektach:


  •     Transgraniczna współpraca przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa otrzymają wsparcie w ramach prowadzonej współpracy, jeżeli pomaga ona zdobywać rynki docelowe i ulepszać transfer wiedzy i technologii. Czynnikiem decydującym o objęciu pomocą jest również długotrwałość kooperacji. Jak wyraźnie opisano w koncepcji, „w miarę możliwości obie strony powinny czerpać zyski ze współpracy”.

  •     Transgraniczna współpraca z placówkami badawczymi. Współpraca z instytucjami badawczymi może liczyć na wsparcie, jeżeli przyczyni się ona do poprawy szans na innowację i zwiększenie konkurencyjności. Tym samym Berlin nawiązuje do swojej mocnej strony: siły innowacji. Jest ona rozumiana przez Senat jako istotne koło napędowe konkurencyjności na rynku międzynarodowym, a tym samym jako zaleta lokalizacji, jaką jest Berlin.

Wybór berlińskiej Administracji Senackiej ds. Gospodarki, Energii i Zakładów Miejskich opiera się z jednej strony na wielu wskaźnikach statystycznych, takich jak eksport i inwestycje bezpośrednie, a z drugiej strony na systematycznej, prowadzonej co dwa lata weryfikacji i ankietach wśród przedsiębiorstw, a także wywiadach z ekspertami. Oprócz Polski wskazano również inne rynki docelowe: USA, Chiny, Francję, Zjednoczone Królestwo, Szwajcarię, Austrię, Szwecję, Rosję, Indie, Holandię, Japonię, Turcję i Włochy.


Realizacja prowadzona będzie kompleksowo


W przyszłych latach Administracja Senacka będzie koordynować i pilotować realizację przedsięwzięcia we współpracy z Kancelarią Senatu, Izbą Przemysłowo-Handlową- Berlina oraz spółką Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie. Poprzez wskazanie rynków docelowych kraj związkowy Berlin chce w przyszłości po pierwsze lepiej koordynować międzynarodową działalność gospodarczą wszystkich uczestników rynku Berlina, a po drugie skoncentrować swoje zasoby kadrowe i finansowe na mniejszej liczbie rynków, aby móc z nimi kooperować w sposób zrównoważony i długotrwały. Silniej ze sobą powiązane będą działania mające na celu zdobywanie rynków oraz promocję przedsiębiorstw, a także marketing wśród inwestorów.


Analiza instrumentów wsparcia i przedstawicielstw za granicą


Celem koncepcji jest również obszerna analiza skuteczności i długotrwałego oddziaływania zastosowanych środków i instrumentów wspierających międzynarodową współpracę gospodarczą. Berlin chce przez to otworzyć sobie możliwość dostosowania instrumentarium i środków pomocy. Koncepcja przewiduje między innymi debaty na temat otwarcia berlińskich przedstawicielstw za granicą. Aktualne instrumenty wsparcia w Berlinie, do których należy przede wszystkim Program na rzecz internacjonalizacji, mają na celu wsparcie przedsiębiorstw w ich działalności na rynkach międzynarodowych. W centrum zainteresowania znajdują się przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa, które kształtują strukturę gospodarczą kraju. Wszystkie instrumenty wsparcia służą operacyjnej realizacji działań na danym rynku docelowym i osiąganiu przez to polityczno-gospodarczych celów Berlina.


Starsze wydarzenia 2017

Już można się zgłaszać: Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży „Razem w Europie. Jeden cel.“

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza placówki edukacyjne, szkoły i organizacje pozarządowe do udziału w konkursie na Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży. Pod...

Premier Woidke i prezydent Wrocławia Dutkiewicz w podróży „Pociągiem do kultury”

Wrocław będący Europejską Stolicą Kultury 2016 przyciągnął w ubiegłym roku więcej turystów niż kiedykolwiek wcześniej. Ponad 25.000 podróżnych przyjechało do Wrocławia...

4.500 uczestników: PolenMobil odniósł ogromy sukces również w roku szkolnym 2016/17

Również w roku szkolnym 2016/17 projekt PolenMobil cieszył się w całych Niemczech dużą popularnością. Dzięki projektowi w tym roku szkolnym udało się przybliżyć 4.500...

Polki to aktywistki

Aktywność zawodowa kobiet to temat szeroko dyskutowany. Polki, które przybyły ostatnio do Berlina, posiadają wysokie kwalifikacje. To one podwyższyły udział osób z...

Poczdamski Owocowy Czarodziej zachwyca owocami dzieci z Polski i Niemiec

Od 30 lipca do 6 sierpnia 2017 r. stowarzyszenie HochDrei e. V. zaprasza dzieci w wieku od 10 do 13 lat na spotkanie z „Owocowym Czarodziejem” w Poczdamie, aby zabawą zainteresować...

Międzynarodowy obóz letni: młodzi dorośli odkrywają Görlitz-Zgorzelec

Projektem WORCATION obejmującym dwutygodniowe międzynarodowe spotkanie młodzieży Meetingpoint Music Messiaen e. V. chce przybliżyć młodym ludziom z Polski, Niemiec i Włoch historię...

Międzyreligijne spotkania młodzieży: konferencja wzmacnia kompetencje opiekunów

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza organizatorów spotkań młodzieży i przedstawicieli instytucji edukacyjnych na konferencję pt. „Dialog międzyreligijny w...

Profitujemy z know-how polskiej społeczności

Katarina Niewiedzial jest pełnomocniczką ds. integracji w Pankow. Ten okręg Berlina zamieszkuje około 400.000 osób. Do jej zadań należy wspieranie uczestnictwa w życiu jej okręgu...

Dofinansowanie INTERREG na turystykę i dziedzictwo naturalne

11 i 12 lipca 2017 r. Komitet Monitorujący programu kooperacyjnego INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 wybrał łącznie dziewięć projektów, które otrzymają w przyszłości...

3:32 h: Rekord podróży koleją na trasie Berlin-Wrocław

Nowy rekord w transgranicznym ruchu kolejowym: w weekend 15/16 lipca pociąg przebył odcinek Berlin-Wrocław w zaledwie 3 godziny i 32 minuty. Ta szybka podróż została zorganizowana przez...

Turystyka transgraniczna zostanie wzmocniona: renowacja pomnika kultury „Most Europejski”

 Sukces turystyki transgranicznej: 4 lipca komitet monitorujący programu współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska 2014-2020 wyraził zgodę na remont...

Studium przypadku: polskie przedsiębiorstwa w Berlinie

Projekt ekonomia etniczna prowadzi szeroko zakrojone studium przypadku o polskich przedsiębiorcach mieszkających w Berlinie. Celem studium jest nakreślenie szerokiego obrazu socjo-ekonomicznych...

Instytut Polski podczas Długiej Nocy Nauki

W trakcie trwania „Długiej Nocy Nauki“ Instytut Polski w Berlinie we współpracy z polskim Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego już po raz trzeci zaprezentuje wybrany dorobek polskich...

Start-up’y spotykają się na Polish Tech Night 2017 w Berlinie

21.06.2017 r. projekt Lookout już po raz drugi organizuje Polish Tech Night w Berlinie. W ramach wydarzenia ponownie spotkają się polskie i niemieckie start-up’y branży IT, aby tworzyć...

Turystyka kulturalna między Polską a Berlinem | Program kulturalny w pociągu 2.0

W 2017 r. Administracja Senacka Berlina ds. Gospodarki, Energii i Zakładów Miejskich dofinansuje z budżetu przeznaczonego na szczególne projekty turystyczne (tzw. „środki...

Zastosuj teraz: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej pisze stypendia Twórcze

Stowarzyszenie Willa Decjusza oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają pisarzy niemieckich i tłumaczy literatury z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego...

Nagroda narodowa dla Rafała Dutkiewicza Prezydenta Wroclawia

W dniu 13 czerwca, Niemiecka Fundacja Narodowego przyznano Dr. Rafał Franciszek Dutkiewicz (57), Prezydentowi Wrocławia, z niemieckiej Niemiecką Nagrodę Narodową 2017 cen. Senator Reimers...

9 do 10 czerwca 2017 odbywają się 13. Targi "INKONTAKT" - Pokaz Osiągnięć Uckermark"

Od 9 do 10 czerwca 2017 odbywają się 13. Targi "INKONTAKT" - Pokaz Osiągnięć Uckermark" Targi organizuje Zrzeszenie Przedsiębiorców Uckermark e.V. pod patronatem pana dra Dietmara Woidke....

17.6, 1.7 i 22.7: Nowy klub nocny w Pociąg kultury

Wszyscy, którzy lubią świętować, 17 czerwiec, 1 lipiec i 22 lipiec usatysfakcjonowani będą. Tego dnia pociąg kultury zawiezie was na dalsze wieczory klubowe. Pociąg wyrusza z...

Rusza konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży

„Razem w Europie. Jeden cel“ – pod tym hasłem Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza szkoły, placówki kształceniowe, stowarzyszenia oraz...

Badanie: Polacy pozytywnie oceniają stosunki polsko-niemieckie

(c) warszawskiego Instytutu Spraw Publicznych i Fundacji im. Konrada Adenauera Wyraźna większość...

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na Ewangelickich Dniach Kościoła

Również i w tym roku Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) weźmie udział w Ewangelickich Dniach Kościoła, które odbędą się od 24 do 28 maja 2017 r. w Berlinie i...

Pociąg do kultury – aktualny program i klubowa noc 27.5.

Radiotainment, odczyty i klubowa noc: jeszcze do 05.06.2017 r. pociąg do kultury zachwyca swoich podróżnych aktualnym programem. Wszyscy, którzy lubią świętować, będą 27 maja...

Dzień Europy 2017 w Słubicach i we Frankfurcie nad Odrą

we wtorek, 9 maja 2017r., można ponownie doświadzyć Europy w Dwumieście. Temat przewodni tegorocznej edycji brzmi „Wspólnie kształtować Europę”. Tego dnia w Słubicach i Frankfurcie nad...

Polecamy kulturę: Zaproszenie na koncert & prezentację książki w ramach jubileuszu 500 lat Reformacji

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu oraz Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta UWr. zapraszają 9 maja o godz. 17.00 do Infopunktu Barbara (Wrocław, ul. Świdnicka...

Polska i niemiecka gospodarka tworzą sieci na TARGACH W HANOWERZE

Albrecht Gerber i Henner Bunde podczas rozmowy z przedsiębiorcami na targach w Hanowerze © Marta...

Spotkanie informacyjne: Praca w Berlinie - wszystko, co musisz wiedzieć

Jesteś od niedawna w Berlinie i poszukujesz pracy? Szukasz cennych informacji? To wydarzenie jest dla Ciebie! Wydarzenie odbędzie się w języku niemieckim, będzie jednak możliwość...

BiblioboXX Partnerstwa Odry rusza w podróż

BiblioboXX Partnerstwa Odry wyruszył w podróż po regionie. Pierwszy przystanek miał w Szczecinie (Pomorze Zachodnie). Po czterech tygodniach spędzonych w Zespole Szkół nr 2 w...

Nowy rozkład jazdy Pociągu Kultury od 1 marca

Pociąg kultury między Berlinem a Wrocławiem od zeszłego roku cieszy się tak dużym sukcesem, że jeszcze do końca 2018 roku będzie łączył oba miasta ze sobą. Pociąg kursuje w każdy...

Do 15 marca: Rejestracja na giełdę kontaktową organizowaną przez „Berlin Poland“ w Szczecinie

Międzynarodowe Centrum Designu w Berlinie w ramach projektu „Berllin Poland” zaprasza polskich producentów odzieży i niemieckich projektantów mody na giełdę kontaktową...

Polska w centrum zainteresowania zagranicznej polityki gospodarczej Berlina

W ubiegłym roku Berlińczycy wybrali nową Izbę Deputowanych. Czerwono-czerwono-zielony senat rozpoczął już pracę, a zmiana rządu przyniosła zmianę kompetencji, które dotyczą...

PolenMobil wystartowało dobrze

Również w drugiej połowie roku szkolnego 2016/2017 dwa „PolenMobile“ jeżdżą przez całe Niemcy, aby wzbudzić zainteresowanie niemieckich uczniów polskim krajem. Od...

E-Commerce Berlin Expo

2 lutego na stacji Berlin spotyka się branża handlu elektronicznego. Podczas E-Commerce Berlin Expo 2017 oczekiwanych jest do 80 wystawców, w tym AX Semantics, Schneider Group, Deutsche Post,...

Wydarzenie: O współpracy polskiej i niemieckiej prokuratury

Aby efektywnie zwalczać przestępczość transgraniczną, polskie i niemieckie urzędy ścigania celnego, a tym samym również prokuratury obu krajów, współpracują ze sobą....

Do 30 stycznia: Rekrutacja do „Młodej Redakcji 2017“

Do 30 stycznia studenci z Niemczech i Polski mogą starać się o miesce w „Młodej Redakcji 2017”. Wybrani uczestnicy programu odwiedzą redakcje mediów w Warszawie i będą...

Więcej połączeń kolejowych pomiędzy Görlitz i Jelenią Górą

W zeszłym roku uruchomione połączenie kolejowe pomiędzy Görlitz i Jelenią Górą zostało rozbudowane wraz z początkiem nowego rozkładu jazdy w grudniu. Pociąg z Niemczech do...

25.09.2021 -