Skyline

Polsko-Niemiecka Nagroda Gospodarcza - termin Gali Jubileuszowej przesunięty!

Z okazji 25-lecia działalności Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) po raz pierwszy ogłasza konkurs, w którym firmy mogą ubiegać się o bilateralną Polsko-Niemiecką Nagrodę Gospodarczą. Nagroda zostanie wręczona 12 października 2020 r. w Warszawie w trakcie Gali Jubileuszowej AHK Polska. O nagrodę mogą ubiegać się osoby działające w polsko-niemieckim obrocie gospodarczym, które odniosły na tym polu szczególny sukces (np. spektakularny wzrost sprzedaży, ugruntowany wzrost świadomości marki), opracowały lub wdrożyły innowację (np. w ramach projektów B+R) czy też dały szczególny impuls rozwojowy – w skali regionu lub kraju - (jak np. utworzenie nowych miejsc pracy, poprawa warunków życia lokalnej społeczności).

AHK Polska poszukuje kandydatek i kandydatów do nagrody, które/którzy 12 października zaprezentują się przed jury i publicznością w formie krótkiego pitchingu. O wyniku końcowym współdecydują też głosy oddane online w tygodniach poprzedzających ceremonię wręczenia nagród. Zgłoszenia można nadsyłać do 21 lutego.

AHK Polska działa na rzecz rozwoju stosunków handlowych między krajami po obu stronach Odry, wspiera przedsiębiorstwa w obu krajach w wejściu na sąsiedni rynek stanowi platformę do nawiązywania międzynarodowych kontaktów biznesowych. AHK Polska reprezentuje interesy około 1000 firm członkowskich i jest tym samym największą bilateralną izbą gospodarczą w Polsce, a także jedną z większych niemieckich Zagranicznych Izb Przemysłowo-Handlowych AHK.

Więcej informacji i możliwość rejestracji znajdą Państwo tutaj oraz tutaj.


Starsze wydarzenia 2020

Polska jako lokalizacja dla przedsiębiorstw i kraj przyjazny biznesowi

Oprócz korzystnego położenia geograficznego, Polska posiada wiele zalet dla niemieckich inwestycji. Dzięki populacji liczącej ponad 38 milionów jest dużym rynkiem zbytu. Ponadto wykazuje...

Konferencja inaugurująca działalność biura do spraw Metropolitalnego Regionu Szczecina

Rada Metropolitarnego Regionu Szczecina  Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern6 grudnia 2019 roku odbyła się w niemieckim Torgelow konferencja, która oficjalnie zainaugurowała działalność biura do spraw Metropolitalnego Regionu Szczecina. Biuro powołano już w lipcu...

18.07.2024 -