Skyline

Wsparcie UE w kryzysie wywołanym koronawirusem

Zachorowania na COVID-19 spowodowały trudności dla wszystkich obywatelek i obywateli oraz społeczeństw i gospodarek państw członkowskich EU. W tej sytuacji ważniejsze niż kiedykolwiek jest, aby reagować w sposób skoordynowany i transgraniczny na szczeblu europejskim. Dlatego już w marcu Komisja Europejska przedstawiła skoordynowane środki nadzwyczajne mające na celu złagodzenie społeczno-gospodarczych skutków pandemii COVID-19.

Kraje Unii robią wszystko, co w ich mocy, aby wspierać się wzajemnie w kryzysie. Obejmuje to darowizny podstawowego sprzętu medycznego, takiego jak maski ochronne i respiratory. Ponadto kraje przyjmują ciężko chorych pacjentów z innych części UE. Unia Europejska finansuje badania nad leczeniem i szczepionką, organizuje wspólne zaopatrzenie w niezbędny sprzęt i zapewnia państwom UE łączną kwotę 37 mld euro na walkę z nowym wirusem.

Jedną z bezpośrednich gospodarczych konsekwencji pandemii koronawirusa jest nagła utrata płynności finansowej, która jest szczególnie dotkliwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Jednocześnie postrzegane ryzyko nagle gwałtownie wzrasta, przez co banki są mniej skłonne do udzielania kredytów MŚP. W związku z tym do wsparcia takich pożyczek potrzebne są gwarancje UE. Unia Europejska zapewnia fundusze na złagodzenie skutków gospodarczych pandemii dla MŚP. W tym celu Komisja Europejska uwolniła miliard euro z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI), który służy jako gwarancja dla Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI). EFI może tym samym udzielać specjalnych gwarancji, które stanowią zachętę dla banków i innych kredytodawców do zapewnienia płynności finansowej co najmniej 100 000 dotkniętych europejskich MŚP. Oczekuje się, że zostaną przez to uruchomione środki finansowe w wysokości 8 miliardów euro.

Państwa członkowskie naciężej dotknięte kryzysem związanym z koronawirusem będą miały dostęp do wsparcia finansowego w wysokości do 800 milionów euro w 2020 roku. Decyzje w sprawie tego wsparcia będą podejmowane w każdym przypadku indywidualnie. Przykładowo dla Polski uruchomiono 2,6 mld zł z funduszy unijnych na dofinansowanie pensji oraz składek pracownic i pracowników firm, którym spadły obroty. Pieniądze pochodzą z funduszy unijnych, a konkretnie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). W celu uruchomienia środków rząd musiał porozumieć się z marszałkami województw, ponieważ jedną częścią pieniędzy dla Polski z EFS dysponuje rząd, a drugą poszczególne województwa. 

Firmy (także te, które nie zatrudniają pracowników), którym spadły obroty, będą mogły skorzystać z dofinansowania do pensji i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników. Dofinansowanie jest uzależnione od spadku obrotów:

  • spadek obrotów o co najmniej 30% – można będzie otrzymać dofinansowanie w wysokości do 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne (ok. 1500 zł miesięcznie na jednego pracownika, czyli do ok. 4500 zł w ciągu trzech miesięcy);
  • spadek obrotów o co najmniej 50% – można będzie otrzymać dofinansowanie w wysokości do 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne (ok. 2100 zł miesięcznie na jednego pracownika, czyli do ok. 6300 zł w ciągu trzech miesięcy); 
  • spadek obrotów o co najmniej 80% – można będzie otrzymać dofinansowanie w wysokości do 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne (ok. 2700 zł miesięcznie na jednego pracownika, czyli do ok. 8100 zł w ciągu trzech miesięcy).

Z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników będą mogły skorzystać też organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, kościelne osoby prawne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne i spółki non-profit.

Wsparcie będzie udzielane przez trzy miesiące. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej szacuje, że w ten sposób zostanie uratowanych około pół miliona miejsc pracy. Resort wyjaśnia też, jak liczony będzie spadek obrotów. Otóż przedsiębiorca będzie mógł wskazać dowolne dwa kolejne miesiące w 2020 roku (np. luty-marzec) lub następujące po sobie 60 dni kalendarzowych i zestawić obroty z tego okresu z dwoma analogicznymi miesiącami 2019 roku.  

W przypadku organizacji pozarządowych obowiązują progi analogiczne do tych dla przedsiębiorstw, dotyczą one jednak nie obrotów, a spadku przychodów z działalności statutowej. Do określenia poziomu spadku przychodów (podobnie jak u przedsiębiorców) brane pod uwagę będą dwa kolejne miesiące w 2020 roku (np. luty-marzec) lub następujące po sobie 60 dni kalendarzowych, który zestawić trzeba z analogicznym okresem z 2019 roku.

Pieniądze będą przyznawane przez powiatowe urzędy pracy. Wniosek o dofinansowanie (elektronicznie poprzez platformę praca.gov.pl) należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Możliwość składania wniosków online za pośrednictwem platformy praca.gov.pl firmy mają już od 9 kwietnia. 10 kwietnia usługa zostanie uruchomiona dla osób samozatrudnionych, a wkrótce także dla organizacji pozarządowych.


Więcej informacji:

8 mld EUR dla 100 000 MŚP | Komisja Europejska

Solidarność: jak kraje UE pomagają sobie nawzajem w walce z koronawirusem | Parlament Europejski

Koronawirus: państwa UE mają otrzymać pomoc z Funduszu Solidarności | Parlament Europejski

Dopłacimy do wynagrodzeń, by utrzymać zatrudnienie | Ministerstwo Funduszy i Polityki RegionalnejStarsze wydarzenia 2020

Federalny minister gospodarki Altmaier rozmawia z polskimi ministrami na temat polityki gospodarczej i energetycznej w kontekście pandemii COVID-19

7 kwietnia federalny minister gospodarki Peter Altmaier zorganizował dwie konferencje telefoniczne z polską minister rozwoju gospodarczego Jadwigą Emilewicz i polskim ministrem klimatu Michałem...

Poznań i Berlin intensyfikują współpracę w ramach Partnerstwa-Odry

  Der Posener Stadtpräsident Jacek Jaśkowiak (links) und der Berliner Staatssekretär für Europa Gerry Woop bei der Eröffnung der BücherboXX in Posen © Johanna EisenbergPogłębianie istniejącej współpracy i odkrycie nowych możliwości kooperacji – do realizacji tych celów przyczyniło się spotkanie berlińskiego sekretarza stanu ds. Europy Gerry'ego Woopa z...

Nowa koncepcja współpracy między Polską a Brandenburgią powstanie do końca 2020 r.

W dniu 24 marca minister finansów i spraw europejskich Katrin Lange poinformowała parlament w Poczdamie o strategii kraju związkowego Brandenburgia na rzecz dalszego rozwoju...

Łagodzenie skutków koronawirusa: wsparcie dla przedsiębiorstw w regionach Partnerstwa-Odry

Po obu stronach Odry wiele osób w różnych zawodach i branżach odczuwa wpływ koronawirusa na gospodarkę: wiele sklepów i lokali jest zamkniętych, odwołano większość wydarzeń, łańcuchy...

Koronawirus: zamknięcie granic między Polską a Niemcami

W całej Europie wprowadza się środki mające na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się choroby płuc COVID-19 wywołanej nowym koronawirusem. Od niedzieli ruch pasażerski przez polską...

„Kowalski & Schmidt“ w telewizji rbb

Wyświetlany na stacji rbb polsko-niemiecki program „Kowalski & Schmidt" zajmuje się życiem codziennym w Niemczech i w Polsce oraz różnicami i podobieństwami między tymi dwoma krajami. W...

Stypendium NAWA na podjęcie studiów w Polsce

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) oferuje oferuje między innymi stypendia na podjęcie studiów w Polsce. Program „Poland My First Choice” oferuje osobom z zagranicy możliwość...

Brandenburski sekretarz stanu ds. europejskich Jobst-Hinrich Ubbelohde z wizytą w województwie lubuskim

Jobst-Hinrich Ubbelohde (w środku) podczas pierwszej wizyty w Zielonej Górze   MdFE5 lutego bieżącego roku sekretarz stanu ds. europejskich i pełnomocnik ds. relacji polsko-brandenburskich Jobst-Hinrich Ubbelohde odwiedził po raz pierwszy Zieloną Górę. Sekretarz stanu...

Polsko-niemiecka wystawa objazdowa o Władysławie Bartoszewskim

  Bartoszewski-InitiativeOd lata 2018 roku można oglądać w różnych regionach Niemiec objazdową wystawę o Władysławie Bartoszewskim. Poświęcona działalności dyplomaty wystawa „Bartoszewski 1922-2015. Pod prąd...

Berlińsko-brandenburska konferencja dotycząca handlu zagranicznego

Z populacją liczącą 513 miliony Europa jest największym obszarem gospodarczym na świecie. Region Berlina i Brandenburgii, posiadający liczne i prężnie rozwijające się sektory przemysłu,...

Polsko-Niemiecka Nagroda Gospodarcza - termin Gali Jubileuszowej przesunięty!

  Z okazji 25-lecia działalności Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) po raz pierwszy ogłasza konkurs, w którym firmy mogą ubiegać się o bilateralną Polsko-Niemiecką...

Polska jako lokalizacja dla przedsiębiorstw i kraj przyjazny biznesowi

Oprócz korzystnego położenia geograficznego, Polska posiada wiele zalet dla niemieckich inwestycji. Dzięki populacji liczącej ponad 38 milionów jest dużym rynkiem zbytu. Ponadto wykazuje...

Konferencja inaugurująca działalność biura do spraw Metropolitalnego Regionu Szczecina

Rada Metropolitarnego Regionu Szczecina  Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern6 grudnia 2019 roku odbyła się w niemieckim Torgelow konferencja, która oficjalnie zainaugurowała działalność biura do spraw Metropolitalnego Regionu Szczecina. Biuro powołano już w lipcu...

19.06.2024 -