Skyline

Konferencja online nt. projektu MORO „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań“


Konferencja online w ramach Modelowego przedsięwzięcia ładu przestrzennego (MORO)

„Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań“

 

Konferencja online w dniu 27 maja 2021 r.


Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI) oraz Federalny Instytut Badań nad Budownictwem, Miastami i Przestrzenią (BBSR) zapraszają we współpracy z Komitetem ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej do udziału w konferencji online poświęconej prezentacji Modelowego przedsięwzięcia ładu przestrzennego (MORO) „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań“.


Konferencja prowadzona będzie w języku polskim i niemieckim z tłumaczeniem symultanicznym.

Termin


Konferencja odbędzie się

w czwartek, 27 maja 2021 r.

w godz. od 09:45 do 14:00.

Program


Program wydarzenia znajdą Państwo pod następującym linkiem jako plik w formacie PDF:


Program (PDF)

Zgłoszenie


Prosimy o skorzystanie z formularza znajdującego się na tutaj, aby zgłosić swój udział w wydarzeniu.


Termin rejestracji upływa na tydzień przed konferencją, w czwartek 20.05.2021.

Kontakt


Monitoring naukowy

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung

(Federalny Instytut ds. Badań Budownictwa, Miast i Przestrzeni w Federalnym Urzędzie ds. Budownictwa i Ładu Przestrzennego)

Referat I 3 – Europäische Raum- und Stadtentwicklung

Deichmanns Aue 31-37, D-53179 Bonn

Dirk Gebhardt

E-Mail: dirk.gebhardt@bbr.bund.de, zukunftskonzept2030@bbr.bund.de


Asystent naukowy

INFRASTRUKTUR & UMWELT

Professor Böhm und Partner

Gregor-Mendel-Str. 9, D-14469 Potsdam

Martin Reents, Christian Gering

E-Mail: christian.gering@iu-info.de

Telefon: +49 331 505 81 0


Starsze wydarzenia 2021

Filmy online: Przekraczając granicę - życie podzielone. Rozmowy wzdłuż granicy na Odrze i Nysie

  Dzięki cyfrowemu projektowi „Przekraczając granicę - życie podzielone. Rozmowy wzdłuż granicy na Odrze i Nysie“ Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Berlinie zamierza wnieść wkład do lepszego...

Koło gospodarcze obszaru metropolitalnego Szczecina - spotkanie online 20 kwietnia 2021 roku

  © Szymon NitkaRównież w kwietniu spotkanie koła gospodarczego odbędzie się w formacie online. Tym razem udamy się w wirtualną podróż do miast Dargun w Meklemburgii oraz Karlino w województwie...

Krótkie informacje dotyczące uznania Polski za obszar szczególnie wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem

  wersja z dnia: 19.03.2021 r. Informacje kraju związkowego Brandenburgia:Polska uznana została za obszar szczególnie wysokiego ryzyka z mocą obowiązującą od godziny 0:00 w niedzielę 21...

Strona internetowa „Polska i Brandenburgia“ Ministerstwa ds. Finansów i Europy Kraju Związkowego Brandenburgia w nowej odsłonie

Strona internetowa „Polska i Brandenburgia“ Ministerstwa ds. Finansów i Europy Kraju Związkowego Brandenburgia w nowej odsłonieStrona „Polen und Brandenburg“ („Polska i Brandenburgia“,...

Broszura transgraniczna - Życie i praca na polsko-niemieckim pograniczu

Miasto Szczecin oraz euroregion Pomerania opublikowały transgraniczną broszurę. Publikacja zawiera ważne informacje dotyczące życia i pracy na pograniczu polsko-niemieckim. Ponadto broszura...

18.07.2024 -