Skyline

Komunikacja kryzysowa w regionie przygranicznym

Ministerin Katrin Lange © Karoline_Wolf/Bildhaus

Pandemia Covid wywróciła nasze życie do góry nogami. Skutki globalnej sytuacji kryzysowej są szczególnie widoczne we współpracy międzynarodowej.

W tym celu Ministerstwo Europy zorganizowało 14 stycznia 2022 r. konferencję cyfrową dla polsko-niemieckiego pogranicza.

Pod tytułem "Partnerstwo w czasie kryzysu Covid - odporność na kryzys w transgranicznym polsko-niemieckim obszarze powiązań" spotkali się Pani minister ds. europejskich Brandenburgii Katrin Lange, wicemarszałkowie Tadeusz Jędrzejczak (Lubuskie) i Wojciech Jankowiak (Wielkopolskie) oraz inni wysocy rangą przedstawiciele strony polskiej, euroregionów, miast partnerskich i Partnerstwa Odra. W nawiązaniu do otwartego apelu czterech euroregionów i trzech miast partnerskich na granicy polsko-niemieckiej z końca 2021 roku, krytycznie przeanalizowano współpracę w sytuacjach kryzysowych. Sygnatariusze wezwali do większej troski o region przygraniczny i jego mieszkańców.

Minister ds. europejskich Lange podkreśliła, że ​​podziela opinię inicjatorów apelu:

„Istnieją możliwości komunikacji między jednostkami decyzyjnymi, administracją i z ludźmi na miejscu, aby móc to zrealizować. W naszym wspólnym interesie jest coraz ściślejsza współpraca. Na poziomie narodowym udało nam się uzyskać, że Polsko-Niemiecka Komisji Rządowej zleciła sprawdzenie opracowania mechanizmu komunikacji transgranicznej. Zadanie to otrzymał Komitet ds. Współpracy Transgranicznej, któremu ze strony niemieckiej przewodniczył ze strony niemieckiej sekretarz stanu Brandenburgii Jobst-Hinrich Ubbelohde.”

W takich wyjątkowych sytuacjach problemami transgranicznymi zajmuje się sztab kryzysowy, powiedział Lange. Programy INTERREG A powinny również w dalszym ciągu przyczyniać się do poprawy komunikacji.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć tutaj.Starsze wydarzenia 2022

Nowe regulacje dotyczące wjazdu od 23.12.2021 r.

  © Oder-Partnerschaft Od 23 grudnia 2021 r. obowiązują nowe przepisy wjazdowe dla podróżujących z Polski do Niemiec.Od tego momentu istnieje ogólny obowiązek posiadania dowodu COVID przez osoby w wieku od 6 lat...

07.12.2023 -