Skyline
Dolnośląskie | Hala Stulecia Wroclaw | ©
Dolnośląskie | Hala Stulecia Wroclaw | ©
Dolnośląskie | Zatoka Gondoli Wroclaw | ©
Dolnośląskie | Zatoka Gondoli Wroclaw | ©
Dolnośląskie | Wroclaw | ©
Dolnośląskie | Wroclaw | ©
Dolnośląskie | Zamek Ksiaz | © Kamil Cielecki
Dolnośląskie | Zamek Ksiaz | © Kamil Cielecki
Dolnośląskie | Zamek Ksiaz | © Kamil Cielecki
Dolnośląskie | Zamek Ksiaz | © Kamil Cielecki

Wrocław

Wrocław, stolica Dolnego Śląska, o powierzchni 292,8 km2 i liczbie ludności około 640 tys. mieszkańców, leży w centrum Niziny Śląskiej, gdzie zbiegają się doliny 5 rzek, co czyni go wyjątkowym w Polsce miastem 12 wysp i 112 mostów.

Okolice dzisiejszego Wrocławia to prastara osada kultury łużyckiej, zamieszkiwana od wczesnych wieków średnich przez słowiańskie plemię Ślężan. Szczególnie ważną datą w dziejach Wrocławia jest rok 1000, w którym cesarz rzymski Otton III ustanowił biskupstwo wrocławskie. Rok 2000 był rokiem obchodów milenium miasta.

Wrocław jest jednym z najprężniej działających ośrodków kultury w Polsce. Życie artystyczne skupia się wokół wielu teatrów, opery, teatru muzycznego, filharmonii, licznych klubów, galerii i muzeów. Wrocław jest ważnym centrum nauki i szkolnictwa, jednym z największych ośrodków akademickich w kraju. Życie umysłowe skupia się wokół uczelni wyższych, z Uniwersytetem i Politechniką na czele. Działa tu również oddział Polskiej Akademii Nauk.

Znajduje się tu jeden z największych w kraju węzłów komunikacyjnych, w którym krzyżuje się 12 szlaków drogowych i 11 linii kolejowych oraz mieści się Międzynarodowy Port Lotniczy, łączący miasto z całym światem, a także dwa porty rzeczne na Odrze.

Miasto jest ponadregionalnym centrum gospodarczym o różnorodnym profilu. Największą rolę w jego gospodarce odgrywa przemysł środków transportu, maszynowy, elektrotechniczny oraz spożywczy.

ATRAKCJE

Wrocław jest jednym z najpiękniejszych miast w Polsce. Malowniczo położony, posiada wspaniałe zabytki, obfitość zieleni, a także jedyny w swoim rodzaju klimat społeczny. Wśród walorów miasta najczęściej wymienia się gotycką i modernistyczną architekturę, piękne parki oraz barwną społeczność mieszkańców, a także bogate życie kulturalne miasta. Burzliwa historia wpisana jest w jego mury. Czasy wczesnego średniowiecza przypomina Ostrów Tumski (zespół architektury sakralnej). Zaś wrocławski Ratusz zaliczany jest do najwspanialszych świeckich budowli gotycko-renesansowych w Europie Środkowej. Tutaj także można obejrzeć piękne barokowe sale – Aulę Leopoldina oraz Oratorium Marianum, mieszczące się w XII-wiecznym gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dawna i współczesna architektura wkomponowana jest w tereny zielone. Niemal w centrum miasta rozpościerają się: Park Szczytnicki z oryginalnym ogrodem japońskim, Ogród Botaniczny z największą w Polsce kaktusiarnią, a także Ogród Zoologiczny z ponad 5,5 tys. zwierząt.

Goście jednak wspominają Wrocław przede wszystkim jako prężny ośrodek kultury. Do kalendarza stałych imprez wpisały się między innymi: Międzynarodowe Festiwale „Wratislavia Cantans” i „Jazz nad Odrą” oraz Ogólnopolski Przegląd Piosenki Aktorskiej.

Atrakcję kulturalną miasta stanowi Panorama Racławicka – panoramiczny obraz, przedstawiający bitwę pod Racławicami z 4 IV 1794 roku, mieszczący się w gigantycznej rotundzie. Godna odwiedzenia jest także Hala Stulecia – wybitne dzieło konstruktywizmu z początku XX w. Jest ona miejscem imprez sportowych, koncertów muzycznych i targów.

OFERTA MIASTA

Wrocław jest jednym z najbardziej atrakcyjnych polskich miast dla rozwijania biznesu, inwestowania i nawiązywania współpracy gospodarczej. Centralne położenie w Europie daje miastu duże korzyści, a gęsta sieć dróg, rzeka Odra jako szlak wodny i Międzynarodowy Port Lotniczy umożliwiają łatwy dostęp do dowolnego miejsca na świecie.

W ostatnich latach Wrocław stał się centrum dynamicznie rozwijającego się regionu. Różnorodność przemysłu, handlu i usług czyni miasto odpornym na wahania koniunktury gospodarczej, stwarzając jednocześnie ogromne możliwości współpracy gospodarczej i szerokie pole do inwestowania.

Miasto posiada dużo terenów oczekujących na zagospodarowanie, co pozwala na przyjęcie dużego ruchu inwestorskiego i na kształtowanie programów urbanistycznych zgodnie z zasadami ochrony środowiska oraz z zapotrzebowaniem na usługi i infrastrukturę.

Atrakcyjność aglomeracji wrocławskiej doceniło już wielu zagranicznych inwestorów m.in.: ABB, Siemens, Cadbury, Cussons, Volvo, Alfa Laval, Creditanstalt, Citibank, IBM, HP, Google.

W 1998 roku na terenie miasta utworzono Park Technologiczny, który stworzył warunki dla wykorzystywania potencjału naukowego i przemysłowego Wrocławia. Został on zaprojektowany dla przedsiębiorstw bazujących na zaawansowanych technologiach, laboratoriów oraz ośrodków naukowo-badawczych. Coraz więcej firm inwestuje jednak w grunty i we własne siedziby.

Dalsze informacje:

Strona domowa miasta

Europejska Stolica Kultury 2016

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Badań

Convention Bureau

Dolnoślaska izba Gospodarcza

Lotnisko

Broszura Berlin-Wrocław do pobrania:

TUTAJ

18.07.2024 -