Skyline

PHOENIX III | Długotrwałe wsparcie dla technologii optycznych w Berlinie, Warszawie i okolicach

Cel projektu

Przede wszystkim w dziedzinie technologii optycznych mają zostać zainicjowane sieci badawczo-rozwojowe pomiędzy berlińskimi podmiotami naukowymi i przemysłowymi oraz organizacjami partnerskimi w Polsce, Japonii, USA i Izraelu.

W skrócie

Sieć kooperacyjna PHOENIX III (Photonics and Optoelectronics Network) jest siecią berlińskich interesariuszy z klastra optyki i fotoniki, składającą się z Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH i OpTecBB e.V. Sieć współpracuje ściśle z organizacjami partnerskimi z nauki i przemysłu w regionach partnerskich.

Uczestnicy

  • Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH
  • OpTec-Berlin-Brandenburg (OpTecBB) e.V.
  • Polska: Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne (PSP), Mazowiecki Klaster Innowacyjnych Technologii Fotonicznych, Polska Platforma Technologiczna Fotoniki (PPTF), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
  • Japonia: Organizacja Handlu Zagranicznego JETRO, Hamamatsu Agency for Innovation (HAI)
  • USA: Optik Cluster in Tucson, SPIE – International Society for Optics and Photonics, OSA – Optical Society of America
  • Izrael: Photonics Israel, Organisatoren der OASIS

Dodatkowe informacje

strona internetowa PHOENIX III

Kontakt

Gerrit Rössler
Manager klastra optycznego
Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH
Tel.: 030 / 46 302 456
Fax: 030 / 46 302 444
E-mail: Gerrit.Roessler@berlin-partner.de
strona internetowa: www.berlin-partner.de

Dr. Adrian Mahlkow
OpTec-Berlin-Brandenburg (OpTecBB) e.V.
Tel.: 030 60 98 47-230
Fax: 030 60 98 47-299
E-mail: mahlkow@out-ev.de
strona internetowa: www.out-ev.de


23.02.2024 -