Skyline

Przekraczać granice - INTERREG IV A

Cele

Cel 3 Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ma na celu poprawę współpracy transgranicznej. O wsparciu i dofinansowaniu decyduje sprawdzalna empirycznie transgraniczna wartość dodana. Programy skierowane do polsko-niemieckiego regionu przygranicznego, które są istotne dla „Partnerstwa Odra”, to min.:

Na okres programowy 2007-2013 dla regionów przygranicznych przewidziano fundusze na realizację projektów o bardzo szerokim spektrum, min.:

 • Gospodarka i turystyka: szczególnie współpraca między MŚP oraz współpraca w sferze turystyki
 • Infrastruktura: infrastruktura drogowa i komunikacyjna, infrastruktura socjalna, infrastruktura techniczna
 • Środowisko: ochrona środowiska, przeciwdziałanie katastrofom naturalnym
 • Kultura: spotkania, imprezy, sport, historia
 • Kapitał ludzki: podnoszenie kwalifikacji, wsparcie językowe, współpraca w sferze edukacji
 • Fundusz Małych Projektów
 • Trzy obszary programowe na polsko-niemieckim pograniczu

Grupy docelowe

Wsparcie programowe skierowne jest w pierwszej kolejności do jednostek publicznych oraz inicjatyw o charakterze gospodarczym, tj. w szczególności:

 • Władz lokalnych
 • Administracji publicznej
 • Instytucji oświatowych i naukowych
 • Stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i innych instytucji non-profit
 • Placówek ochrony zdrowia i opieki społecznej
 • Izb i placówek wspierania przedsiębiorczości
 • Kościołów i związków wyznaniowych


Program Operacyjny "Europejska Współpraca Terytorialna - współpraca transgraniczna" Mecklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia - Województwo Zachodniopomorskie na lata 2007-2013

Obszar wsparcia programowego w Niemczech obejmuje powiaty Barnim, Uckermark, Uecker-Randow, Ostvorpommern, Nordvorpommern, Rügen, Demmin i Mecklenburg-Strelitz, jaki i miasta Greifswald, Stralsund i Neubrandenburg, natomiast w Polsce Województwo Zachodniopomorskie.

Łączna wielkość funduszy to 156 mln euro, z czego 85% pochodzi z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Program odgrywa również istotną rolę dla współpracy Berlina z Województwem Zachodniopomorskim i jego stolicą Szczecinem. Przykładami są tu ścieżka rowerowa Berlin - Szczecin - Wolin - Uznam oraz turystyka wodna między Odrą i Havelą. 

Dalsze informacje:

Strona internetowa
 
www.interreg4a.info
 
Organ administracyjny                                    Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Turystyki Meklemburgii-Pomorza Przedniego
Referat 250, Współpraca Europejska INTERREG
Johannes-Stelling-Straße 14, D - 19053 Schwerin
Kierownik urzędu: Andreas Petters +49 385 5885250
 
Wspólny Sekretariat Techniczny Kierownictwo
Instytut Rozwojowy Landu Mecklemburgii-Pomorza Przedniego
Werkstraße 213, D - 19061 Schwerin
Peggy Seidel +49 385 63631471 / Steffen Berger +49 385 63631285

Oddział w Löcknitz
c/o Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V.
Ernst-Thälmann-Str. 4, D - 17321 Löcknitz
Tel.: +49 39754 5290 / Fax: +49 39754 52929
E-mail: info@interreg4a.info
 
Regionalny Punkt Kontaktowy Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WWRPO
ul. Korsarzy 34, PL - 70-540 Szczecin
Tel.: +48 91 44 11 123, 124, 125 / Fax. +48 91 48 89 987
E-mail: interreg@wzp.pl
 
Stowarzyszenie Polskich Gmin Euroregionu POMERANIA             Paweł Bartnik (prezes)
Al. Wojska Polskiego 164, PL - 71-335 Szczecin
Tel.: + 48 91 486 07 38 / Fax: +48 91 486 08 25
E-mail: biuro@pomerania.org.pl
Program Operacyjny "Europejska Współpraca Terytorialna - współpraca transgraniczna" Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia na lata 2007 – 2013


Obszar wsparcia programowego w Niemczech obejmuje powiaty Märkisch-Oderland, Oder-Spree i Spree-Neiße oraz miasta Frankfurt (Odra) i Cottbus, natomiast w Polsce Województwo Lubuskie.

Łączna wielkość funduszy to 146,5 mln euro, z czego 85% pochodzi z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Dzięki dobrej lokalizacji bezpośrednio nad Odrą, Wartą i Nysą Łużycką obszar programu ma szczególne znaczenie dla turystyki wodnej, nie tylko bezpośrednio dla obszaru objętego programem, ale także dla Berlina, Poznania i Wrocławia.

Przez ten obszar przechodzą ponadto ważne szlaki Wschód-Zachód, pomiędzy Berlinem, Poznaniem i Warszawą oraz między Berlinem i Wrocławiem.
 
 

Dalsze informacje:


Strona internetowa

http://de.plbb.eu

 
Wspólny Sekretariat Techniczny Sylwia Pędzińska – Kierownik / Tel. +48 68 325 65 63
ul. Kościelna 2, PL - 65-064 Zielona Góra
Tel./Fax. +48 68 323 06 74
E-mail: info@plbb.eu
 
Koordynator programu 
Brandenburgia
Ministerstwo Gospodarki i Spraw Europejskich Landu Związkowego Brandenburgii - Referat 11
Heinrich-Mann-Allee 107, 14473 Poczdam
Gisela Mehlmann
Tel.: +49 331 866 1650
Fax: +49 331 866 1743
www.interreg.brandenburg.de
 
Euroregion Pro Europa Viadrina Frankfurt (Odra)                              Dyrektor: Tobias Seyfahrt
Holzmarkt 7, 15230 Frankfurt nad Odrą
Tel.: +49 335 665 940, Fax: +49 335 665 9420
www.euroregion-viadrina.de
 
Euroregion Pro Europa Viadrina Gorzów Dyrektor: Krzysztof Szydłak
ul. Nowa 5, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Tel.: +48 95 735 84 47, Fax: +48 95 735 84 61
www.euroregion-viadrina.pl
 
Euroregion Spree-Neiße-Bóbr
Guben
Dyrektor: Ilona Petrick
Berliner Straße 7, 03172 Gubin
Tel.: +49 356 131 33, Fax: + 49 356 131 71
www.euroregion-snb.de
 
Euroregion Spree-Neiße-Bóbr
Gubin
Dyrektor: Bożena Buchowicz
ul. Piastowska 18, 66-620 Gubin
Tel./Fax: +48 68 455 80 50
www.euroregion-snb.pl


Program Operacyjny "Europejska Współpraca Terytorialna - współpraca transgraniczna" Saksonia – Polska na lata 2007 – 2013


Obszar wsparcia programowego
obejmuje powiaty Görlitz i Bautzen po stronie niemieckiej, jak i po części regiony Zielona Góra w Województwie Lubuskim i Jelenia Góra-Wałbrzych w Województwie Dolnośląskim.

Łączna wielkość funduszy to 124 mio euro, z czego 85% pochodzi z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego. Ponadto Saksonia zapewnia dotacje w wysokości max. 5% całkowitej kwoty współfinansowania.

Przez obszar objęty programem przebiegają korytarze komunikacyjne z Drezna do Krakowa i Wrocławia oraz z Berlina do Wrocławia. Natomiast obszary górskie, jak np. pasmo gór wokół Zittau i Karkonosze, stanowią ważny region turystyczny. Wzorcowo w Euroregionie Nysa działa transgraniczny  transport publiczny. Ponadto region słynie z osiągnięć w zastosowaniu bioenergii.

 

Dalsze informacje:

Strona internetowa www.sn-pl.eu
 
Wspólny Sekretariat Techniczny                                                                                                Sächsische Aufbaubank - Förderbank -
Pirnaische Straße 9, D-01069 Drezno
Kierownictwo: Ulrike Große, Tel.: +49 351 4910 3950
 
Koordynator programu w Polsce Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Współpracy Terytorialnej
ul. Wspólna 2/4, PL-00-926 Warszawa
Dyrektor Departamentu: Iwona Brol
Tel.: +48 (22) 330 3105 / Fax: +48 22 330 3156
www.ewt.gov.pl
 
Regionalny Punkt Kontaktowy dla Województwa Dolnośląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Regionalny Punkt Kontaktowy
Pl. Ratuszowy 32/32a, PL 58-500 Jelenia Góra
Tel.: +48 75 764 9466 / Fax: +48 75 752 4940
Kontakt: Katarzyna Hanczarek, Beata Misztak
www.ewt.dolnyslask.pl
 
Regionalny Punkt Kontaktowy dla Województwa Lubuskiego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego
ul. Podgórna 7, PL 65-057 Zielona Góra
Kontakt: Iwona Horn
Tel.: +48 68 45 65 257 / Fax: +48 (0)68 32 71 429
www.lubuskie.pl
 
Euroregion Nysa, Zittau Kommunalgemeinschaft Euroregion Neisse e.V.
Dyrektor: Gerhard Watterott
Portsmouther Weg 1, DE - 02763 Zittau
Tel.: +49 3583 5 75 00 / Fax: +49 3583 51 25 17
www.neisse-nisa-nysa.org
 
Euroregion Nysa, Jelenia Góra Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa
Dyrektor: Andrzej Jankowski
ul. 1 Maja 57, PL - 58-500 Jelenia Góra
Tel.: +48 / 7 57 67 64 70 /  Fax: +48 / 7 57 67 64 70
www.neisse-nisa-nysa.org
 
Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr, Gubin Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion "Sprewa - Nysa - Bóbr”
Dyrektor: Bożena Buchowicz
ul. Piastowska 18, PL - 66-620 Gubin
Tel.: +48 68 455 80 50 / Fax +48 68 455 80 52
www.euroregion-snb.pl

23.02.2024 -