Skyline

Współpraca transnarodowa - INTERREG IV B

Cele

Program INTERREG IV B to instrument Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wspierający współpracę transnarodową między władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi. Program przyczynia się przede wszystkim do wzmocnienia harmonijnego rozwoju terytorialnego na całym terytorium UE oraz do lepszej integracji nowych państw członkowskich.

Dla regionów Partnerstwa Odra istotne są dwa programy:

Grupy docelowe i warunki ramowe programu

Uprawnionymi wnioskodawcami mogą być konsorcja składające się z partnerów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni i organizacji pozarządowych, które posiadają swoją siedzibę na danym obszarze. Udział podmiotów prywatnych w zależności od programu jest możliwy przy zachowaniu obowiązujących warunków.

Partnerstwo musi składać się z co najmniej trzech partnerów z trzech krajów. Zastosowanie ma tu także zasada partnera wiodącego. Partner Wiodący jest odpowiedzialny za realizację całego projektu względem Programu.
 

Program dla Morza Bałtyckiego - Baltic Sea Region Programme

Budżet programu:

236,6 mln Euro

Wysokość dofinansowania:

Niemcy: 75%
Polska: 85%

Cechy charakterystyczne:

Udział finansowy partnerów z Norwegii, Rosji i Białorusi jest możliwy. Organizacje będące osobą prawną są akceptowane jako partnerzy, o ile działają one dla dobra publicznego a nie w sposób komercyjny.

Strona internetowa:

http://eu.baltic.net

Doradztwo w ramach Partnerstwa Odra:


Berlin Administracja Senacka ds. Gospodarki, Technologii i Badań Naukowych
Referat II C "Europejska i Międzynarodowa Współpraca"
Martin-Luther-Str. 105, D - 10825 Berlin
Barbara Staib
Tel.: +49 30 9013 8111 / Fax.: +49 30 9013 8528
 
Brandenburgia Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg
Lindenstraße 34a, D - 14467 Poczdam
Horst Sauer / Michael Kortz, Tel.: +49 331 866 8720,8721
 
Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, PL - 65-057 Zielona Góra
Departament Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego / Współpraca Terytorialna
Malgorzata Rycielska, Tel.: +48 68 9565327
 
Mecklemburgia-Pomorze Przednie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego
Departament 4: Rozwój Regionalny, Referat 430 Planowanie Przestrzenne dot. Transportu, Departament do Spraw Ogólnych
Schloßstraße 6-8, D - 19053 Schwerin
Karl Schmude, Tel.: +49 385 588 8431
 
Dolnośląskie Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich / Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Dział Współpracy Międzynarodowej i Międzyregionalnej
Wybrzeże Słowackiego 12-14, PL - 50-411 Wrocław
Leiterin: Marzena Łukowiak, Tel.: +48 71 770 4176
www.ewt.dolnyslask.pl
 
Zachodniopomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania RPO
Wieloosobowe Stanowisko ds. EWT
ul. Kolumba 60 A, PL - 70-035 Szczecin
Tel.: +48 91 441 1123
www.ewt.wzp.pl
 
Wielkopolskie Regionalny Punkt Kontaktowy d/s Europejskiej Wspolpracy Terytorialnej
ul. Przemysłowa 46, PL - 61-541 Poznań
Magda Wojdela, Tel.: +48 61 658 0709
 

Przykładowe projekty:


BaSIC - Baltic Sea Innovation Network Centres (Lead Partner: WISTA-MANAGEMENT GMBH)
JOSEFIN - Joint SME Finance for Innovation (Lead Partner: Investitionsbank Berlin)
Longlife - Sustainable, energy efficient and ressource saving residential buildings with consideration of unified procedures and new and adapted technologies (Lead Partner: Berlin Institute of Technology)
PlasTEP - Dissemination and fostering of plasma based technological innovation for environment protection in BSR (Lead Partner: Technologiezentrum Vorpommern)
SCANDRIA - Scandinavian-Adriatic Corridor for Growth and Innovation (Lead Partner: Gemeinsame Landesplanungsabteilung der Länder Berlin und Brandenburg)

 

Program dla Europy Środkowej - Central Europe Programme 

Budżet programu:

298,3 mln Euro

Wysokość dofinansowania:

Niemcy: 75%
Polska: 85%

Strona internetowa:

www.central2013.eu

Doradztwo w ramach Partnerstwa Odra:


Berlin Administracja Senacka ds. Gospodarki, Technologii i Badań Naukowych
Referat II C "Europejska i Międzynarodowa Współpraca"
Martin-Luther-Str. 105, D - 10825 Berlin
Barbara Staib, Tel.: + 49 30 9013 8111
 
Brandenburgia Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg
Lindenstraße 34a, D - 14467 Poczdam
Horst Sauer / Michael Kortz, Tel.: +49 331 866 8720,872
 
Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, PL - 65-057 Zielona Góra
Departament Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego / Współpraca Terytorialna
Malgorzata Rycielska, Tel.: +48 68 9565327
 
Mecklemburgia-Pomorze Przednie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego
Departament 4: Rozwój Regionalny, Referat 430 Planowanie Przestrzenne dot. Transportu, Departament do Spraw Ogólnych
Schloßstraße 6-8, D - 19053 Schwerin
Susan Toben, Tel.: +49 385 588 8402
 
Dolnośląskie Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich / Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Dział Współpracy Międzynarodowej i Międzyregionalnej
Wybrzeże Słowackiego 12-14, PL - 50-411 Wrocław
Kierownik: Marzena Łukowiak, Tel.: +48 71 776 9065
www.ewt.dolnyslask.pl
 
Zachodniopomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania RPO
Wieloosobowe Stanowisko ds. EWT
ul. Kolumba 60 A, PL - 70-035 Szczecin
Tel.: +48 91 441 1123
www.ewt.wzp.pl
 
Wielkopolskie Regionalny Punkt Kontaktowy d/s Europejskiej Wspolpracy Terytorialnej
ul. Przemysłowa 46, PL - 61-541 Poznań
Magda Wojdela, Tel.: +48 61 658 0709
 

Przykładowe projekty:


SoNorA, South-North-Axis - Improving transport infrastructure and services across Central Europe (Lead Partner: Region Wenecji)
Via Regia Plus - Sustainable Mobility and Regional Cooperation along the Pan-European Transport Corridor III (Lead Partner: Miasto Wrocław

Act4PPP - Transnational Action for Public Private Partnership (Lead Partner: Bundesvereinigung der Landes- und Stadtentwicklungsgesellschaften e. V. Berlin)

23.02.2024 -