Skyline

Budowanie europejskich sieci - INTERREG IV C

Cele

Do realizacji Celu 3 „Europejskiej Współpracy Terytorialnej” służy program INTERREG IV C w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Program przyczynia się do zwiększenia skuteczności europejskiego rozwoju regionalnego i wzmocnienia konkurencyjności regionów europejskich. Podstawę stanowi wymiana informacji, transfer wiedzy pomiędzy regionami oraz stosowanie dobrych praktyk w ramach głównego nurtu funduszy strukturalnych.

Program ma dwa główne cele:

  • Innowacyjna gospodarka oparta na wiedzy
  • Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom

Grupy docelowe

Program skierowany jest wyłącznie do instytucji i organów o charakterze publicznym.
 

Wielkość programu:

405 mln Euro

Wysokość dofinansowania:

85% w państwach członkowskich, których PKB per capita jest poniżej 85% średniej EU25-PKB/per capita
75% we wszystkich innych państwach członkowskich

Strona internetowa:

www.interreg4c.eu
 

 
 

Dalsze informacje:

Technical Secretariat
Les Arcuriales - Entrée D, 5e étage
45 rue de Tournai, FR - 59000 Lille
Tel.: +33 328 144 100, Fax.: +33 328 144 109

Contact Information Point North Rostock/ Germany
General enquiries
Project Adviser:                  Maxi Nachtigall, Tel.: +49 (0) 381 45484 5210
Communication Adviser: Marit Lani,           Tel.: +49 (0) 381 45484 5292

National Contact Point Interreg IV C Polska
Ministry of Regional Development
Department of the Territorial Co-operation
Regional Development Unit, Katowice
PL - 40-951 Katowice
Stanisław Bielański, Tel.: +48 32 253 90 08/ Fax: +48 32 253 73 76

Berlin Administracja Senacka ds. Gospodarki, Technologii i Badań Naukowych
Referat II C
Martin Luther Str. 105, D - 10825 Berlin
Barbara Staib, Tel.: +49 30 9013 – 8111
 
Brandenburgia Staatskanzlei des Landes Brandenburg
Heinrich-Mann-Allee 107, D - 14473 Poczdam
Bernd Freistedt, Tel.: +49 331 866 1470/ Fax.: +49 331 866 1469
 
Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, PL-65-057 Zielona Góra
Departament Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego / Współpraca Terytorialna
Malgorzata Rycielska, Tel.: +48 68 9565327
 
Mecklemburgia-Pomorze Przednie Ministerstwo Gospodarki Mecklemburgii-Pomorza Przedniego
Johannes-Stelling-Straße 14, D - 19053 Schwerin
Elisabeth Strupp, Tel.: +49 385 588 5252/ Fax.: +49 385 588 485 5252
 
Dolnośląskie Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich / Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Dział Współpracy Międzynarodowej i Międzyregionalnej
Wybrzeże Słowackiego 12-14, PL - 50-411 Wrocław
Marzena Łukowiak, Tel.: +48 71 770 4176
www.ewt.dolnyslask.pl
 
Zachodniopomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania RPO
Wieloosobowe Stanowisko ds. EWT
ul. Kolumba 60 A, PL - 70-035 Szczecin
Tel.: +48 91 441 1123
www.ewt.wzp.pl
 
Wielkopolskie Regionalny Punkt Kontaktowy d/s Europejskiej Współpracy Terytorialnej
ul. Przemysłowa 46, PL - 61-541 Poznań
Magda Wojdela, Tel.: +48 61 658 0709
 

Przykładowe projekty:


Creative Metropoles (Lead Partner: Riga City Council / Projektpartner: Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen)
CAPRICE (Lead Partner: Verkehrsverbund Berlin Brandenburg)
Future Forest (Lead Partner: Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg)
DART - Declining, Ageing and Regional Transformation (Lead Partner: InvestitionsBank des Landes Brandenburg)
Know-Man - Knowledge Network Management in Technology Parks (Lead Partner: Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung)
Catch-MR - Cooperative approaches to transport challenges in Metropolitan Regions (Lead Partner: Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg)


23.02.2024 -