Skyline

Phoenix Pen

Cel projektu

PHOENIX PEN (Photonics and Optoelectronics Network Poland, Espania i Holandia) to stworzenie sieci badawczej i rozwojowej pomiędzy instytucjami naukowymi i przemysłowymi z Berlina a organizacjami partnerskimi w krajach o szczególnym znaczeniu, która ma na celu rozwijanie bilateralnych projektów współpracy.

Krótka charakteryzacja

Projekt ma na celu wspieranie internacjonalizacji w trzech krajach: Polsce, Holandii i Hiszpanii, które są istotne dla dziedziny fotoniki i mikroelektroniki.

Uczestnicy projektu

Partnerem projektu jest stowarzyszenie OpTec-Berlin-Brandenburg (OpTecBB) e.V. W danych krajach docelowych współpracuje się z PPTF (Polska), PhotonDelta, PhotonicsNL i OpticsNL (Holandia) oraz secpho (Hiszpania).

Czas trwania projektu

01.09.2023 – 31.08.2024

Kontakt i strona internetowa

Optec-Berlin-Brandenburg (OpTecBB) e.V.

Dr. Adrian Mahlkow

E-mail: mahlkow@optecbb.de

Strona internetowa: https://optecbb.de/projekte/phoenix-pen/

23.02.2024 -