Skyline

Wspieranie optymalnej współpracy

Podmioty z krajów związkowych Mecklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia, Berlin i Saksonia oraz województwa Zachodniopomorskie, Wielkopolskie, Lubuskie i Dolnośląskie współpracują ze sobą od wielu lat, wykraczając poza swoje granice. W ten sposób w znacznym stopniu przyczyniają się do integracji wspólnego obszaru gospodarczego.

Partnerzy sieci „Partnerstwo-Odra” wspierają tę współpracę, tworząc forum, w którym mogą być inicjowane i rozwijane nowe projekty i inicjatywy istotne dla Partnerstwa.

Kluczową rolę odgrywa tu Europejska Współpraca Terytorialna (Cel 3), w którą regiony zaangażowane są w zróżnicowany sposób:

Współpraca transgraniczna - INTERREG IV A

pozwala na współpracę ponad granicami, w wielu istotnych tematach. W ramach czterech programów operacyjnych we współpracy mogą uczestniczyć podmioty publiczne z bezpośrednich regionów przygranicznych.

Współpraca transnarodowaINTERREG IV B

wspierana jest na obszarze „Partnerstwa Odra” poprzez Program dla Regionu Morza Bałtyckiego i Program dla Europy Środkowej. Przy ich pomocy mogą zostać wypracowane rozwiązania wspólnych problemów ponad granicami regionalnymi.

W ramach współpracy międzyregionalnejINTERREG IV C

partnerzy regionalni mogą tworzyć sieci kooperacji w danej dziedzinie w celu wymiany doświadczeń i adaptacji ciekawych rozwiązań.

Ponadto, w szczególności Cel 1 i Cel 2 programów finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego umożliwiają rozwój współpracy ponad granicami. Tę możliwość wykorzystała berlińska Administracja Senacka ds. Gospodarki, Technologii i Kobiet inicjując program wsparcia

Tworzenie Sieci w Europie Środkowej i Wschodniej - MOE-Netzwerkprogramm

Program umożliwia małym i średnim przedsiębiorstwom oraz instytucjom publicznym realizację projektów współpracy w regionach inicjatywy „Partnerstwo-Odra”.

Kolejne podstrony przedstawiają po krótce wymienione programy, osoby do kontaktu w ramach inicjatywy „Partnerstwo-Odra” oraz wybrane projekty, przy realizacji których partnerzy Sieci angażują się bezpośrednio. W pierwszej kolejności informują one o zaangażowaniu regionów w programy wsparcia oraz stanowią inspirację do realizacji nowych wspólnych inicjatyw tudzież do połączenia tych już istniejących.

18.07.2024 -