Skyline

Stopka redakcyjna

Wydawca

Odpowiedzialność redakcyjna:

Administracja Senacka ds. Kultury i Europy
Brunnenstraße 188-190
10119 Berlin
Tel.: +49/ 30 90228 615
Fax: +49/ 30 90228 633

Administracja Senacka ds. Gospodarki, Energii i Zakładów Miejskich
Martin Luther Str. 105
10825 Berlin
Tel.: +49 30 9013 8424
Fax: +49 30 9013 8528
 

Wykluczenie odpowiedzialności cywilnej

Za treści wskazanych informacji (odnośniki/linki na strony osób trzecich) ponoszą odpowidzialność jedynie ich autorzy względnie operatorzy danych stron internetowych.

Kancelaria Senatu i Administracja Senacka ds. Gospodarki, Energii i Zakładów Miejskich nie ponoszą odpowiedzialności za aktualność, poprawność i kompletność opublikowanych informacji. Kancelaria Senatu i Administracja Senacka ds. Gospodarki, Technologii i Badań Naukowych nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne albo duchowe, które powstały w wyniku korzystania albo niekorzystania z opublikowanych informacji względnie w wyniku korzystania z błędnych i niepełnych informacji.
 

Prawa autorskie

W przypadku użytych nazw produktów i marek może chodzić o nazwy chronione, nawet jeżeli nie jest to wyraźnie przytoczone. Prawa własności pozostają mimo to nienaruszone. Korzystanie z treści albo poszczególnych fragmentów tekstów tej oferty internetowej, wstawianie ich na własnych stronach internetowych i inna ich reprodukcja wymaga podania źródła pochodzenia dokumentu.

05.06.2023 -