Skyline

Back to Global | BPWT GmbH - Back to Global

Berlin meets Poland: Współpraca między berlińską i polską branżą gier

Berlin Poland 2016-2020 | Cooperation Network Design & Fashion

Berlin Poland | Co-operation Network Design & Fashion (projekt pilotażowy dla Berlin-Poland 2016-2020)

BerlinBalticNordic.net | Inicjatywa sieciowa na rzecz wymiany w branży mediów interaktywnych

Budowanie europejskich sieci - INTERREG IV C

Deep Tech Hub | Platforma kooperacji B2B dla branży Deep Tech w Berlinie, Polsce i Europie Wschodniej

e-Kom

eCoach - Poprawa dalekobieżnej komunikacji autobusowej do i z Europy Środkowej oraz Wschodniej<

EUNOP - EU-Net Oderpartnership

Int.Rail.Digital | KNRBB Kompetenz Rail Berlin-Brandenburg GmbH

INTER-Regio-Rail - Removing barriers to regional rail transport

JOSEFIN - Joint SME Finance for Innovation

KnowMan - Knowledge Network Management in Technology Parks

Kompetenznetz Rail Berlin-Brandenburg GmbH (KNRBB)

Kooperacja turystyczna między regionami

Kooperacja turystyczna w ramach Partnerstwa-Odra  

LOOKOUT | Tworzenie sieci przez berlińską branżę teleinformatyczną

Oder-Kom

PHOENIX III | Długotrwałe wsparcie dla technologii optycznych w Berlinie, Warszawie i okolicach

PHOENIX+ | Długotrwałe wsparcie dla technologii optycznych w Berlinie, Warszawie i okolicach

Przekraczać granice - INTERREG IV A

Rail Baltica Growth Corridor

Turystyka - pole działalności w ramach Partnerstwa-Odra 

Turystyka Polska - Niemcy: Oferty wycieczek i podróży

Via Regia Plus - Sustainable Mobility and Regional Cooperation along the Pan-European Transport Corridor III

Współpraca energetyczna w Partnerstwie-Odry

Współpraca transnarodowa - INTERREG IV B

Wspieranie optymalnej współpracy

Wykorzystać szanse w zjednoczonej Europie - Program "Tworzenie Sieci w Europie Środkowej i Wschodniej" Administracji Senackiej ds. Gospodarki, Technologii i Badań Naukowych Berlin

Wymiana pracowników administracji

19.06.2024 -