Skyline

Polska w centrum zainteresowania zagranicznej polityki gospodarczej Berlina

W ubiegłym roku Berlińczycy wybrali nową Izbę Deputowanych. Czerwono-czerwono-zielony senat rozpoczął już pracę, a zmiana rządu przyniosła zmianę kompetencji, które dotyczą również Partnerstwa Odry. W nadchodzących pięciu latach trzy Administracje Senackie odegrają ogromną rolę dla networkingu.

Z jednej strony Administracja Senacka ds. Środowiska, Transportu i Ochrony Klimatu zajmie się wszystkimi kwestiami transportu transgranicznego. Na jej czele stanie bezpartyjna senator Regine Günther będąca utytułowaną ekspertką z zakresu ochrony klimatu, która przejmie resort Zielonych.

Ponadto Resort ds. Europy zostanie objęty kompetencjami Administracji Senackiej ds. Kultury i Europy. Nowym sekretarzem stanu ds. Europy kraju związkowego Berlina jest Gerry Woop z lewicowej partii Die Linke. Chce intensywniej koordynować i ogólnie dowartościować pracę senatu skierowaną na politykę europejską. Również Partnerstwo Odry odegra w jego pracy centralną rolę.

Ramona Pop 
                                                                                                                                                                                          
Koordynacja berlińskich stosunków gospodarczych z Polską oraz kierowanie działaniami PR Partnerstwa Odry należą w tym okresie legislacyjnym do resortu gospodarki miasta. Na czele Administracji Senackiej ds. Gospodarki, Energii i Zakładów Miejskich stoi nowa senator Ramona Pop (Związek 90/Zieloni), która wyznaczy nowe priorytety dla berlińskiej polityki gospodarczej i ma dalekosiężne plany co do Partnerstwa Odry. Ostatecznie Polska jest drugim najważniejszym rynkiem zbytu dla kraju związkowego. Poza tym polskie przedsiębiorstwa będące partnerami kooperacyjnymi rysują przed berlińskimi firmami nowe szanse. Z tych powodów senator Pop plasuje Polskę w centrum zagranicznej polityki gospodarczej. Chce między innymi jeszcze bardziej wspierać połączenie klastrów Berlin-Brandenburgia z polskimi regionami oraz rozbudować współpracę nad interdyscyplinarnymi tematami klastrowymi, takimi jak Industrie 4.0. Na pytania w jaki sposób chce realizować współpracę, jakie priorytety chce przyjąć i jak wyobraża sobie przyszłość Partnerstwa Odry senator odpowiada w obszernym wywiadzie, który ukarze się w przyszłym newsletterze Partnerstwa Odry.


Obraz: © Erik Marquardt

Starsze wydarzenia 2017

PolenMobil wystartowało dobrze

Również w drugiej połowie roku szkolnego 2016/2017 dwa „PolenMobile“ jeżdżą przez całe Niemcy, aby wzbudzić zainteresowanie niemieckich uczniów polskim krajem. Od...

E-Commerce Berlin Expo

2 lutego na stacji Berlin spotyka się branża handlu elektronicznego. Podczas E-Commerce Berlin Expo 2017 oczekiwanych jest do 80 wystawców, w tym AX Semantics, Schneider Group, Deutsche Post,...

Wydarzenie: O współpracy polskiej i niemieckiej prokuratury

Aby efektywnie zwalczać przestępczość transgraniczną, polskie i niemieckie urzędy ścigania celnego, a tym samym również prokuratury obu krajów, współpracują ze sobą....

Do 30 stycznia: Rekrutacja do „Młodej Redakcji 2017“

Do 30 stycznia studenci z Niemczech i Polski mogą starać się o miesce w „Młodej Redakcji 2017”. Wybrani uczestnicy programu odwiedzą redakcje mediów w Warszawie i będą...

Więcej połączeń kolejowych pomiędzy Görlitz i Jelenią Górą

W zeszłym roku uruchomione połączenie kolejowe pomiędzy Görlitz i Jelenią Górą zostało rozbudowane wraz z początkiem nowego rozkładu jazdy w grudniu. Pociąg z Niemczech do...

07.08.2022 -