Skyline

Projekty PfI

Program na rzecz internacjonalizacji skupia się na poszerzeniu dwustronnych stosunków regionalnych. Wspiera projekty, które służą trwałemu wzmocnieniu współpracy gospodarczej między Berlinem a zagranicznymi przedsiębiorstwami, sieciami i sektorami. Program skierowany jest przede wszystkim do instytucji związanych z biznesem i sieci zorientowanych międzynarodowo, które mają cele gospodarcze w Berlinie. Do finansowania kwalifikują się działania na rzecz budowy międzynarodowych sieci, które służą w szczególności realizacji wspólnej strategii innowacyjnej krajów związkowych Berlina i Brandenburgii (innoBB) w zakresie działania internacjonalizacji.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mogą pośrednio skorzystać z dofinansowania poprzez udział w działaniach (np. regularne wyjazdy przedsiębiorców lub warsztaty), które organizacja zarządzająca projektem opracowuje, towarzyszy i realizuje. Umożliwia to nie tylko otwarcie się na nowe rynki zbytu, ale również stworzenie możliwości współpracy w całym łańcuchu wartości.

Tutaj projekty


Projekty Interreg

Program Interreg jest inicjatywą Unii Europejskiej (UE), która skupia się na współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej. Celem programu jest rozwiązywanie wspólnych wyzwań, przed którymi stoją regiony w różnych krajach, w tym zmiany klimatyczne, cyfryzacja i migracja. Interreg jest częścią polityki strukturalnej i inwestycyjnej UE i wspiera projekty, które promują współpracę między różnymi regionami i krajami. Koncentruje się na zmniejszeniu różnic gospodarczych, społecznych i terytorialnych w UE.

Tutaj projekty

18.07.2024 -