Skyline

Berlin meets Poland: Współpraca między berlińską i polską branżą gier

Budowanie europejskich sieci - INTERREG IV C

e-Kom

eCoach - Poprawa dalekobieżnej komunikacji autobusowej do i z Europy Środkowej oraz Wschodniej<

EUNOP - EU-Net Oderpartnership

INTER-Regio-Rail - Removing barriers to regional rail transport

JOSEFIN - Joint SME Finance for Innovation

KnowMan - Knowledge Network Management in Technology Parks

Kooperacja turystyczna między regionami

Kooperacja turystyczna w ramach Partnerstwa-Odra  

LOOKOUT | Tworzenie sieci przez berlińską branżę teleinformatyczną

Oder-Kom

Przekraczać granice - INTERREG IV A

Rail Baltica Growth Corridor

Turystyka - pole działalności w ramach Partnerstwa-Odra 

Turystyka Polska - Niemcy: Oferty wycieczek i podróży

Via Regia Plus - Sustainable Mobility and Regional Cooperation along the Pan-European Transport Corridor III

Współpraca energetyczna w Partnerstwie-Odry

Współpraca transnarodowa - INTERREG IV B

Wspieranie optymalnej współpracy

Wykorzystać szanse w zjednoczonej Europie - Program "Tworzenie Sieci w Europie Środkowej i Wschodniej" Administracji Senackiej ds. Gospodarki, Technologii i Badań Naukowych Berlin

Wymiana pracowników administracji

26.11.2022 -