Skyline

    

KnowMan - Knowledge Network Management in Technology Parks

W marcu 2010 roku rozpoczęto realizację projektu „KnowMan – Knowledge Network Management in Technology Parks”, w którym zaangażowanych jest sześć regionów z Niemiec, Polski, Słowenii, Hiszpanii i Włoch. Każdy region jest reprezentowany przez jeden park technologiczny, odpowiednią jednostkę administracji publicznej szczebla regionalnego i lokalny uniwersytet. Celem jest wzmocnienie połączenia nauki i biznesu poprzez transfer przykładów Best-Practice oraz optymalizacja zarządzania wiedzą naukową w parkach technologicznych. Jest to również istotny wkład do współpracy w dziedzinie innowacji w ramach Partnerstwa Odra.

Współpraca i wymiana wiedzy między regionami wspiera ich rozwój 

Poprzez wymianę koncepcji, doświadczeń, pomysłów i narzędzi polityki regionalnej w celu zwiększenia dynamiki w dziedzinie innowacji zostanie wzmocniony rozwój gospodarczy zaangażowanych regionów. Podstawą jest wymiana doświadczeń na temat sukcesów i pomysłów innowacyjnych oraz zaprezentowanie owych treści szerszej publiczności. Konferencje planowane dwa razy do roku w ramach projektu stanowią swoistą platformę do wzajemnego uczenia się. Tym sposobem partnerzy informują się wzajemnie o planach rozwoju parków technologicznych. Na zasadzie tandemu przenoszone są także dobre praktyki z jednego regionu do drugiego.

Projekt stanowi ważny wkład w rozwój regionu stołecznego Berlin-Brandenburgia. Adlershof jest siedzibą wielu innowacyjnych przedsiębiorstw a jego dynamika oddziaływuje daleko poza granice regionu stołecznego. Projekt jest zatem istotny nie tylko dla Berlina, ale także dla całego regionu.

Okres trwania projektu 2010 - 2012
Budżet 2,2 Mio. EUR
Program wsparcia INTERREG IV C
Lead Partner IRS Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung (Brandenburgia)

Partnerzy
regionalni

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung (Berlin)
WISTA Management GmbH (Berlin)
Fakultät für Geographie der Humboldt-Universität zu Berlin (Berlin)
Województwo Dolnośląskie (Dolnośląskie)
Wrocławski Park Technologiczny (Dolnośląskie)
Internet www.know-man.eu

 KnowMan Good Practices Transfer technologii
-przykłady
best practice
  KnowMan Technologie optyczne Aktualizacja:
Atlas wiedzy
Berlin -
Technologie
optyczne
KnowMan Atlas wiedzy Aktualizacja:
KnowMan
Altas wiedzy

23.02.2024 -