Skyline

"Europa - nasza historia" - co dalej z polsko-niemieckim projektem?

„Europa – unsere Geschichte“ jest to podręcznik do historii opracowany wspólnie przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. oraz Eduversum GmbH Verlag und Bildungsagentur w ramach międzynarodowego projektu.

Celem projektu było przygotowanie dla młodych Europejczyków nowoczesnego podręcznika do nauki historii, który w pełni i z wielu perspektyw ukazywałby dzieje naszego kontynentu.

Podręcznik powstał przy współpracy polskich i niemieckich autorów, historyków, kartografów, w taki sposób, aby jak najlepiej przedstawić historię świata i Europy od czasów prehistorycznych aż po dzień dzisiejszy. Jednocześnie uwzględniając punkt widzenia obu krajów.

Pierwszy tom "Europa - nasza historia" został publicznie zaprezentowany przez ministrów spraw zagranicznych obu państw w 2016 roku. Tomy drugi i trzeci zostały zrealizowane w 2017 i 2018 roku i zatwierdzone oraz publicznie zaprezentowane w większości krajów związkowych Niemiec, a także w Polsce.

Ostatni tom został ukończony kilka lat temu, ale Warszawa do tej pory odmawia jego zatwierdzenia. Wszystkie tomy mają dużą wartość i zostały przygotowane z największą starannością. Z tego powodu wystosowano oficjalne pismo do Prezydenta RP i Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec z prośbą o umożliwienie dokończenia całego projektu.

Jego odpowiedź jest nadal oczekiwana. Miejmy nadzieję, że będzie ona pozytywna.

Cały list dostępny jest tutaj.

Praca wydawców była wspierana przez Wspólną Polsko-Niemiecką Komisję Podręcznikową Historyków i Geografów, Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie oraz Instytut Międzynarodowych Badań Podręcznikowych im. Georga Eckerta w Brunszwiku.


Starsze wydarzenia 2022

21.05.2024 -