Skyline

BerlinBalticNordic.net

Inicjatywa sieciowa na rzecz wymiany w branży mediów interaktywnych

Cel projektu

BerlinBalticNordic.net jest platformą tworzenia sieci przedsiębiorstw z branży mediów interaktywnych, koncentrująca się na grach, startupach i mediach cyfrowych. Inicjatywa zamierza zbliżyć berlińskie firmy do podmiotów z regionów bałtyckich (głównie do Polski) i krajów nordyckich (Finlandia, Szwecja i Estonia), aby promować współpracę handlową i ułatwić wymianę wiedzy fachowej i know-how.

W skrócie

Inauguracja projektu przypadła na targi gier International Games Week w Berlinie w 2016 roku. BerlinBalticNord.net kładzie nacisk na tworzenie relacji biznesowych, mających na celu przerodzić się w długotrwałą współpracę. Już w 2012 r. stworzono podobną inicjatywę - projekt „Berlin meets Poland“, który rozszerzył sieć kooperacji w polsko-niemieckim sektorze gier komputerowych.

Pomoc w nawiązywaniu kontaktów branżowych i współpracy między partnerami z tych państw ma otworzyć uczestniczącym przedsiębiorstwom szersze perspektywy i nowe horyzonty działania, zwiększyć sprzedaż, znaleźć nowe rynki zbytu oraz możliwość uzyskania dotacji.

Tematem będzie także transfer wiedzy i talentów oraz wymiana w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Powstały już pierwsze kooperacje nie tylko z Polską, ale także z Finlandią, Szwecją i Estonią. Także w tych regionach przemysł cyfrowy jest silnie rozwinięty, z wieloma aktywnymi firmami odnoszącymi sukces na całym świecie.

Platforma digitalna będzie służyć jako punkt kontaktowy, ponadto planowane są wyjazdy służbowe, imprezy oraz udział w targach i konferencjach.

Czas trwania projektu 

Czas trwania: 2016-2019

Uczestnicy 

Ponad 600 przedsiębiorstw z Niemiec, Polski, Finlandii, Szwecji i Estonii

Dalsze informacje 

https://www.berlinbalticnordic.net/en/homepage/
https://www.medianet-bb.de/de/berlinbalticnordic-net-2/

Stony internetowe 

Facebook
Twitter
Newsletter

Kontakt

Irene Preuss
Head of BerlinBalticNordic.net

media:net berlinbrandenburg e.V. 
Ackerstraße 3A 
10115 Berlin 
T. +49 30 2462 857 – 20
preuss@medianet-bb.de


23.02.2024 -