Skyline

Sympozjum na temat współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia

Biuro Fundacji im. Friedricha Eberta w Brandenburgii zaprasza osoby zainteresowane na sympozjum na temat „Współpracy Brandenburgii i Polski w zakresie świadczeń medycznych oraz ochrony zdrowia”, które odbędzie się 12 lutego 2015 r. w Słubicach. Centralnym tematem imprezy obejmującej wykłady oraz dyskusję panelową i plenarną będą stanowić kwestie „świadczeń medycznych” i „rozwoju sytuacji na rynku pracowników”.

Przedstawiciele ministerstw, kas chorych i instytucji medycznych po obu stronach Odry chcą wspólnie nakreślić działania konieczne do poprawy współpracy pomiędzy Brandenburgią a Polską w dziedzinie ochrony zdrowia. Impreza skierowana jest do osób zawodowo związanych ze służbą zdrowia. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 lutego 2015 r.

Dodatkowe informacje i formularz zgłoszeniowy znajdują się w oficjalnym programie.

Minione wydarzenia w 2015

XVI Festiwal CTM w Berlinie prezentuje polską sztukę i muzykę

Tegoroczne motto XVI festiwalu CTM brzmi „Un Tune”, a jego celem jest prezentacja międzynarodowych artystów z branży muzyki, performance’u i sztuk plastycznych. Celem...

Prezentacja książki z Magdaleną Parys w Berlinie

24 stycznia polska pisarka, Magdalena Parys, zaprezentuje w Berlinie swoją nową powieść pt. „Magik”. Akcja książki, stanowiącej pierwszą część trylogii berlińskiej, rozgrywa...

Nawiązujemy nowe kontakty podczas Międzynarodowego Zielonego Tygodnia

Podczas Międzynarodowego Zielonego Tygodnia, który odbywa się w dnia 19 i 20 stycznia w Berlinie, Enterprise Europe Network daje przedsiębiorstwom z Berlina i Brandenburgii platformę do...

17.01.2021 - http://partnerstwo-odra.eu/imprezy-i-spotkania/2015/1504