Skyline

Polskie euroregiony razem w obronie swoich interesów

Polskie euroregiony funkcjonujące na wszystkich granicach RP podjęły inicjatywę powołania Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie związane z założeniem i rejestracją powierzono przedstawicielom Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr”: Czesławowi Fiedorowiczowi - Prezesowi Konwentu, Bartłomiejowi Bartczakowi - Wiceprezesowi Konwentu oraz Bożenie Buchowicz - Dyrektorowi Biura. Patronat na tymi działaniami przejął Prezydent RP.

Federacja jako jeden z celów postawiła sobie reprezentowanie interesów polskich stron euroregionów w dialogu z Władzami RP.

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze postanowił wpisać związek stowarzyszeń pod nazwą Federacja Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej do Krajowego Rejestru Sądowego. Przedstawiciele wszystkich Euroregionów współtworzących Federację zdecydowali jednogłośnie, że siedziba będzie się znajdować w Biurze Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” w Gubinie. Federacja poprzez członkostwo Euroregionów skupia 595 gmin, 70 powiatów, 11 powiatów grodzkich, 3 samorządy wojewódzkie, 2 wojewodów.

W najbliższym czasie wspólnie z Kancelarią Prezydenta RP Federacja chce zorganizować konferencję na temat przyszłości współpracy transgranicznej w Polsce, do współorganizacji której zaproszony został Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego odpowiedzialny za programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Adam Zdziebło. Podczas tej konferencji wybrane zostaną władze Federacji.

Starsze wydarzenia 2013

Połączenie kolejowe Berlin-Szczecin

Federalny Minister Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast Peter Ramsauer i Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej RP Sławomir Nowak podpisali 20 grudnia porozumienie w sprawie...

26.09.2020 - http://partnerstwo-odra.eu/aktualnosci/2013/1196