Skyline

Bogdan Twardochleb: dziennikarstwo w duchu polsko-niemieckiej współpracy

 © Bogdan Twardochleb

Bogdan Twardochleb (ur. 1954) jest z wykształcenia polonistą, literaturoznawcą i krytykiem literackim. Od 1991 roku publikuje w dzienniku „Kurier Szczeciński”, w którym zajmuje się od ponad pięciu lat redakcją comiesięcznego dodatku „Przez granice”. Broszura jest poświęcona sprawom polsko-niemieckim i kontaktom transgranicznym. Od października 2017 roku dodatek jest wspólnym przedsięwzięciem „Kuriera Szczecińskiego” i Urzędu Senatorskiego w Berlinie (Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe).

Publikacje Twardochleba dotyczą kultury i dziejów Szczecina i Pomorza, oraz polsko-niemieckich stosunków. Za zasługi na rzecz polsko-niemieckiego pojednania dziennikarz został uhonorowany Krzyżem Zasługi na wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland).

Twardochleb jest autorem książek eseistycznych i publikacji zamieszczanych między innymi w miesięczniku „Dialog” i portalu „Transodra”, oraz członkiem w Polsko-Niemieckim Klubie Dziennikarzy „Pod Stereotypami”.

Osoby, które chciałyby się zapoznać z autorstwem Twardochleba, zapraszamy na stronę internetową „Kuriera Szczecińskiego“. Comiesięczny dodatek „Przez granice“ można nieodpłatnie ściągnąć w formacie PDF w polskiej i niemieckiej wersji językowej. Wersja polska ukazuje się w ostatni czwartek każdego miesiąca jako wkładka do papierowej edycji gazety.

Starsze wydarzenia 2018

Rozpisano konkurs o XXI Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego z nową kategorią Multimedia/Online

  Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit (SdpZ)Po raz dwudziesty pierwszy ogłoszono konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego. Najlepsze publikacje o kraju sąsiednim zostaną nagrodzone...

Projekt „Transgraniczne działania polsko-niemieckie na rzecz wzmocnienia tolerancji kultur w Euromieście Guben-Gubin“ - pierwszy etap 2018

Umowę o udzieleniu dotacji na rzecz wzmocnienia tolerancji kultur podpisał w dniu 28 grudnia 2017 r. Günter Quiel, przewodniczący stowarzyszenia odbudowy głównego kościoła w Gubinie...

18.07.2024 -