Skyline

Polsko-niemiecki dzień wspólnej pamięci

Na pamiątkę deportacji 1107 pomorskich Żydów do gett tak zwanej Generalnej Guberni (polskie tereny okupowane w czasach nazistowskich przez Niemcy, które nie zostały włączone do państwa niemieckiego) sprzed 75 lat, w dniu 13 lutego 2015 r. w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie odbędzie się spotkanie obejmujące wykłady i dyskusje. Program rozpoczyna się spotkaniem przy tablicy pamiątkowej w miejscu zniszczonej synagogi, gdzie złożony zostanie hołd pamięci ofiar pierwszych deportacji, jakie miały miejsce w lutym 1940 roku. Następnie spotkanie będzie kontynuowane w Książnicy Pomorskiej, gdzie przeprowadzona zostanie publiczna rozmowa prasowa, a po niej wygłoszone zostaną wykłady i odbędzie się dyskusja panelowa.

Z programem można zapoznać się klikając na link.Minione wydarzenia w 2015

Sympozjum na temat współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia

Biuro Fundacji im. Friedricha Eberta w Brandenburgii zaprasza osoby zainteresowane na sympozjum na temat „Współpracy Brandenburgii i Polski w zakresie świadczeń medycznych oraz...

XVI Festiwal CTM w Berlinie prezentuje polską sztukę i muzykę

Tegoroczne motto XVI festiwalu CTM brzmi „Un Tune”, a jego celem jest prezentacja międzynarodowych artystów z branży muzyki, performance’u i sztuk plastycznych. Celem...

Prezentacja książki z Magdaleną Parys w Berlinie

24 stycznia polska pisarka, Magdalena Parys, zaprezentuje w Berlinie swoją nową powieść pt. „Magik”. Akcja książki, stanowiącej pierwszą część trylogii berlińskiej, rozgrywa...

Nawiązujemy nowe kontakty podczas Międzynarodowego Zielonego Tygodnia

Podczas Międzynarodowego Zielonego Tygodnia, który odbywa się w dnia 19 i 20 stycznia w Berlinie, Enterprise Europe Network daje przedsiębiorstwom z Berlina i Brandenburgii platformę do...

25.01.2021 - http://partnerstwo-odra.eu/imprezy-i-spotkania/2015/1512