Skyline

Berlin i Warszawa chcą bliższej współpracy gospodarczej

Berliński Sekretarz Stanu ds. Gospodarki, Guido Beermann, odwiedził w dniu 12 lutego br. Zastępcę Prezydenta m. st. Warszawy, Michała Olszewskiego, w celu pogłębienia współpracy w dziedzinach technologii optycznych, e-mobilności i branż kreatywnych. Współpraca gospodarcza i badawcza pomiędzy miastami partnerskimi Berlinem i Warszawą stale rośnie na znaczeniu. Najnowszym przykładem jest berliński Instytut Telekomunikacji im. Fraunhofera Heinrich Hertz (HHI), który wraz z TSB Innovationsagentur Berlin GmbH (TSB) oraz siecią branżową OpTecBB e.V. odnalazł w polskiej stolicy silnych partnerów w obszarze badań i rozwoju.

Klastry z Berlina i Warszawy, tj. klaster transportu, mobilności i logistyki Berlina-Brandenburgii oraz Warszawski Klaster E-Mobil, zaprezentowały się w ubiegłym roku wspólnie w Brukseli przed menadżerami programu Komisji Europejskiej jako potencjalni partnerzy projektowi w odniesieniu do programu Horizon 2020.

Międzynarodowe Centrum Designu w Berlinie (IDZ) wspólnie z berlińską branżą kreatywną rozwinęło w Polsce w ostatnich latach rozległą sieć współpracy, do której w kolejnym kroku włączony zostanie region Warszawy.

Na jednego z głównych graczy w ramach współpracy partnerskiej obu regionów stołecznych wyrasta Uniwersytet Techniczny w Berlinie (TU Berlin), który w ramach swojej strategii internacjonalizacji zawarł pierwsze strategiczne partnerstwo z Politechniką Warszawską.

W dniu 12 lutego uzgodniono ponadto Memorandum of Understanding w wymienionych obszarach współpracy, które zostanie podpisane w tym roku między Administracją Senacką ds. Gospodarki, Technologii i Badań Naukowych oraz Miastem Stołecznym Warszawa.

W nawiązaniu do spotkania z dn. 12 lutego br. odbędzie się następnie kilka spotkań roboczych, których tematem będzie możliwość zsynchronizowania instrumentów finansowych w obu regionach w celu umożliwienia w przyszłym okresie współfinansowana wspólnych projektów.

Starsze wydarzenia 2013

"Berlin Polska 2013-2014" - praca w sieci berlińskiej branży designerskiej i polskich przedsiębiorstw przechodzi do drugiej rundy

Zainicjowana w 2011 r. współpraca berlińskiej branży designerskiej i polskich przedsiębiorstw zostanie pogłębiona w ciągu kolejnych dwóch lat. W tym celu berlińska...

Sekretarz Stanu Dunger-Löper z wizytą w Szczecinie – Berlin apeluje o szybki rozwój linii kolejowej

W czwartek 14 lutego 2013 r. w ramach Partnerstwa-Odra w Szczecinie gościła oficjalnie berlińska Sekretarz Stanu ds. Europejskich Hella Dunger-Löper. Dunger-Löper rozmawiała z...

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej powstanie w Szczecinie

Postawiono pierwsze kroki na drodze do utworzenia w Szczecinie Bałtyckiego Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Gospodarki Morskiej. Marszałek województwa, prezydent Szczecina i rektorzy...

Wieczór Parlamentarny "Okrągłego Stołu Komunikacyjnego" Partnerstwa Odry

Przedstawiciele krajowych i regionalnych struktur rządowych oraz parlamentów spotkali się we wtorek, 12 lutego 2013 r. w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie na "Wieczorze...

"Pomorski Krajobraz Rzeczny" – regionalne organizacje turystyczne z Pomorza Przedniego i Zachodniopomorskiego podsumowują dwuletni projekt

W piątek, 8 lutego 2013 r. w Ueckermünde odbył się V Dzień Turystyki Pomorza Przedniego pod hasłem "Zrównoważony rozwój turystyki przyrodniczej na Pomorzu Przednim", w...

Region Odry po raz kolejny na Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB 2013 w Berlinie

Po raz trzeci z rzędu regiony Partnerstwa-Odra zaprezentują się wspólnie jako destynacja turystyczna na targach ITB 2013, które odbędą się w Berlinie w dniach od 6 do 10 marca...

“Design Innovation & Exchange Programme | Berlin Wielkopolska 2011-2012″ - Podsumowanie projektu

Prowadzony przez regiony Berlina i Wielkopolski projekt dotyczący współpracy w zakresie innowacyjności i wymiany doświadczeń w sferze designu “Design Innovation & Exchange...

Warsztaty na temat transgranicznego transportu publicznego wzdłuż granicy polsko-niemieckiej

W dniu 11 stycznia br. w Collegium Polonicum w Słubicach odbyły się warsztaty zatytułowane „Transgraniczna współpraca komunalna na przykładzie publicznego transportu zbiorowego...

Polskie euroregiony razem w obronie swoich interesów

Polskie euroregiony funkcjonujące na wszystkich granicach RP podjęły inicjatywę powołania Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie związane z założeniem i rejestracją...

Połączenie kolejowe Berlin-Szczecin

Federalny Minister Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast Peter Ramsauer i Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej RP Sławomir Nowak podpisali 20 grudnia porozumienie w sprawie...

24.09.2020 - http://partnerstwo-odra.eu/aktualnosci/2013/1193